Menu
Menu

TERIZOL hydroizolační hmota Weber 20 kg

Hydroizolační hmota na bázi cementu, minerálních plniv a modifikujících přísad. Více informací

Vyberte variantu

TERIZOL hydroizolační hmota Weber 20 kg
ks
2 866,25 Kč
TERIZOL hydroizolační hmota Weber 4,5 kg
ks
811,85 Kč
Celkem s DPH:
Sleva -16 %
3 412,20 Kč
2 866,25 Kč
 / ks
2 368,80 Kč bez DPH
Vyzvednout na prodejně
Zboži je dostupné na některé z našich poboček, pro nákup vyberte pobočku
12 ks okamžitě k dispozici
Číslo výrobku: 8757
Značka:
Popis

Hydroizolační hmota TERIZOL je nátěr či stěrka, která se používá k vytvoření hydroizolačních povlaků monolitických betonových konstrukcí. Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad není možné. Není vhodný pro izolace v agresivním prostředí. Není odolný vůči tlakům z konstrukce (negativní tlaky).  

Vlastnosti

 • Vysoce elastická
 • Mrazuodolná
 • Neslouží jako finální vrstva

Použití

 • Stěrkování teras, balkónů, fasádních ploch, zdí, koupelen, bazénů, wellness center apod.
 • Pro podklady vystavené vysokému mechanickému namáhání
 • K vytvoření hydroizolačních povlaků monolitických betonových konstrukcí
 • Izolace proti zemní vlhkosti i tlakové vodě
 • Pro těsnění aktivních trhlin a konstrukcí před dotvarováním do 0,75 mm
 • Pro izolace ve styku s chlorovou vodou
 • Vhodné pro vodní podlahová vytápění

Podmínky pro zpracování

 • Minimální teplota ovzduší při nanášení hmoty musí být +8°C, teplota podkladu +5°C
 • Maximální teplota nesmí přesáhnout 25°C
 • Hydroizolační nátěr je možno zatížit vodou nejdříve po 2 dnech
 • Aplikovanou hmotu nevystavujte přímému slunečnímu záření
 • Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20°C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách

Požadavky na podklad

 • Podklad pro hydroizolaci musí být pevný, vyspravený, bez výčnělků, bez poškození a znečištění. Vhodným podkladem je beton, cementový potěr a cementová omítka, sádrová omítka, anhydritový potěr. Dřevěné a dřevotřískové podklady, sádrovláknité desky s patřičným přednátěrem – kontaktním můstkem. Podklad musí být vyzrálý na požadované zbytkové vlhkosti dle platných norem a doporučení. Podklad před aplikací hydroizolační hmoty napenetrujeme příslušným penetračním nátěrem.

Podkladní nátěr

 • Jako penetrace podkladů před aplikací terizolu se používá ředěný roztok Weberpodklad A s vodou v poměru 1:5, nebo dle savosti podkladu. Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev nebo zbytků lepidel) se používá penetrace Weberpodklad haft neředěný. Na velmi problematické podklady, jako jsou např. zbytky asfaltu, nátěry, je nutno použít epoxidovou kotvu Weberepox P100 se zásypem křemičitého písku.

Aplikace

 • Nejprve provedeme penetraci podkladu. Savý podklad: Weberpodklad A ředěný vodou v poměru 1:10. Nesavý podklad: Weberpodklad haft a necháme cca 3 hod. zaschnout.
 • Terizol mícháme ruční vrtačkou s nástavcem (maximální otáčky 500 ot./min.) s vodou v poměru 5 litrů na 20kg balení, dokud nevznikne homogenní, pastovitá hmota bez hrudek. Hmota se nanáší ve dvou vrstvách.
 • Interiér: po rozmíchání můžeme první vrstvu nanášet zubovou stěrkou o velikosti zubu max. 4x4 mm. Rohy aplikujeme štětkou a do živé hmoty vkládáme těsnící dilatační pásku weberBE-12 (pouze interiér) nebo weberBE-14. Necháme min. 6 hodin zavadnout. Po této době aplikujeme druhou vrstvu hladkým hladítkem. U silně namáhaných podkladů (dřevěné, dřevotřískové, sádrovláknité desky ap.) doporučujeme aplikovat terizol zubovým hladítkem – viz aplikace v exteriéru. Následuje technologická přestávka 12 hod., během které hmota dozrává a musí být chráněna proti přímému slunci, aby nedošlo k tvorbě bublin a popraskání. Potom lze teprve nanášet cementové lepidlo, nebo lepidlo do tekutého lože min. tř. C2; u cementových lepidel nebo D2 u disperzních lepidel.
 • Exteriér: po důkladném rozmíchání nanášíme první vrstvu hmoty pomocí zubové stěrky o velikosti zubu 4x4 mm po celé ploše. Necháme min. 6 hod. zavadnout. Po této době aplikujeme druhou vrstvu stejnou stěrkou. Doporučujeme tuto druhou vrstvu aplikovat napříč první vrstvou. Do všech dilatačních a koutových spár aplikujeme dilatační pásku weberBE-14 a to do první nezavadlé vrstvy terizolu.
GHS05
GHS07
Nebezpečí
H301 -  Toxický při požití.
H310 -  Při styku s kůží může způsobit smrt.
H314 -  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 -  Dráždí kůži.
H317 -  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 -  Způsobuje vážné poškození očí.
H330 -  Při vdechování může způsobit smrt.
H335 -  Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400 -  Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 -  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Parametry
Značka Weber
Typ hydroizolace
Použití interiér a exteriér
Určení k vytvoření hydroizolačních povlaků
Podklad beton
Báze cementová
Barva šedá
Vlastnosti mrazuvzdornost
Hmotnost 20 kg
Specifikace
 • Barva: šedá
 • Třída: CM OP2
 • Spotřeba: 2-3 kg/m2/ 2 vrstvy
 • Záměsová voda: 5l/ 20 kg
 • Hmotnost: 20 kg

 

Informace o ceně
Aktuální prodejní cena po slevě 16 % z ceníkové ceny
2 368,80 Kč bez DPH za ks
2 866,25 Kč s DPH za ks
Nejnižší prodejní cena v době 30 dnů před poskytnutím slevy
2 368,80 Kč bez DPH za ks
2 866,25 Kč s DPH za ks
Ke stažení