Menu
Menu

Terizol hydroizolační hmota Weber 20 kg

Hydroizolační hmota na bázi cementu, minerálních plniv a modifikujících přísad. Více informací
Číslo výrobku: 8757
Výrobce:

Vyberte variantu

Terizol hydroizolační hmota Weber 20 kg
KS
2 832,71 Kč
Terizol hydroizolační hmota 4,5 kg
KS
801,33 Kč
Celkem s DPH:
Sleva -16 %
3 372,27 Kč
2 832,71 Kč
 / ks
2 341,08 Kč bez DPH
Vyzvednout na prodejně
Zboži je dostupné na některé z našich poboček, pro nákup vyberte pobočku
9 KS okamžitě k dispozici

Terizol hydroizolační hmota Weber 20 kg

Definice výrobku

Hydroizolační hmota na bázi cementu, minerálních plniv a modifikujících přísad.

Barva

Šedá.

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad pro hydroizolaci musí být pevný, vyspravený, bez výčnělků, bez poškození a znečištění. Vhodným podkladem je beton, cementový a anhydritový potěr a cementová omítka. Podklad musí být vyzrálý.

GHS05
GHS07
Nebezpečí
H301 -  Toxický při požití.
H310 -  Při styku s kůží může způsobit smrt.
H314 -  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 -  Dráždí kůži.
H317 -  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 -  Způsobuje vážné poškození očí.
H330 -  Při vdechování může způsobit smrt.
H335 -  Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400 -  Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 -  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Značka Weber
Typ hydroizolace
Použití interiér a exteriér
Určení k vytvoření hydroizolačních povlaků
Podklad beton
Báze cementová
Barva šedá
Vlastnosti mrazuvzdornost
Hmotnost 20 kg

Videa

weber.terizol