Menu
Menu

PĚNOVÝ POLYSTYREN - ZATEPLENÍ FASÁDY

Obvodový plášť budov je největší plochou obalové konstrukce každého objektu a musí proto vyhovovat mnoha velmi důležitým požadavkům zejména z hlediska tepelné a akustické ochrany budov, odolnosti proti povětrnostním vlivům, nosnosti a estetického a architektonického působení celé stavby. Z hlediska technologie realizace, konstrukčního řešení a umístění se systémy zateplení fasád člení na mokré (omítka jako povrchová úprava) a suché (obklady), jednoplášťové (kontaktní) a dvouplášťové (provětrávané) a vnější nebo vnitřní (jen výjimečné případy).Nejčastěji využívaným systémem je vnější kontaktní zateplení fasád. Skladba jednotlivých komponentů, pracovní postupy a kvalita se řídí podmínkami dle normy ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS.

Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 60 mm

Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 60 mm

Tepelná izolace budov EPS 70 F je určená zejména pro fasádni systémy ETICS.
126,25 Kč
Detail
Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 30 mm

Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 30 mm

Tepelná izolace budov EPS 70 F je určená zejména pro fasádni systémy ETICS.
63,13 Kč
Detail
Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 40 mm

Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 40 mm

Tepelná izolace budov EPS 70 F je určená zejména pro fasádni systémy ETICS.
84,17 Kč
Detail
Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 20 mm

Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 20 mm

Tepelná izolace budov EPS 70 F je určená zejména pro fasádni systémy ETICS.
42,08 Kč
Detail
Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 80 mm

Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 80 mm

Tepelná izolace budov EPS 70 F je určená zejména pro fasádni systémy ETICS.
168,34 Kč
Detail
Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 50 mm

Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 50 mm

Tepelná izolace budov EPS 70 F je určená zejména pro fasádni systémy ETICS.
105,21 Kč
Detail
Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 140 mm

Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 140 mm

Tepelná izolace budov EPS 70 F je určená zejména pro fasádni systémy ETICS.
294,59 Kč
Detail
Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 100 mm

Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 100 mm

Tepelná izolace budov EPS 70 F je určená zejména pro fasádni systémy ETICS.
210,42 Kč
Detail
Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 120 mm

Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 120 mm

Tepelná izolace budov EPS 70 F je určená zejména pro fasádni systémy ETICS.
252,50 Kč
Detail
Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 10 mm

Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 10 mm

Tepelná izolace budov EPS 70 F je určená zejména pro fasádni systémy ETICS.
21,04 Kč
Detail
Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 160 mm

Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 160 mm

Tepelná izolace budov EPS 70 F je určená zejména pro fasádni systémy ETICS.
336,67 Kč
Detail
Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 70 mm

Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 70 mm

Tepelná izolace budov EPS 70 F je určená zejména pro fasádni systémy ETICS.
147,29 Kč
Detail