Menu
Menu

ZATEPLENÍ FASÁDY

Obvodový plášť budov je největší plochou obalové konstrukce každého objektu a musí proto vyhovovat mnoha velmi důležitým požadavkům zejména z hlediska tepelné a akustické ochrany budov, odolnosti proti povětrnostním vlivům, nosnosti a estetického a architektonického působení celé stavby. Z hlediska technologie realizace, konstrukčního řešení a umístění se systémy zateplení fasád člení na mokré (omítka jako povrchová úprava) a suché (obklady), jednoplášťové (kontaktní) a dvouplášťové (provětrávané) a vnější nebo vnitřní (jen výjimečné případy).Nejčastěji využívaným systémem je vnější kontaktní zateplení fasád. Skladba jednotlivých komponentů, pracovní postupy a kvalita se řídí podmínkami dle normy ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS.

Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 10 mm

Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 10 mm

Tepelná izolace budov EPS 70 F je určená zejména pro fasádni systémy ETICS.
20,57 Kč
Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 20 mm

Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 20 mm

Tepelná izolace budov EPS 70 F je určená zejména pro fasádni systémy ETICS.
41,14 Kč
Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 30 mm

Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 30 mm

Tepelná izolace budov EPS 70 F je určená zejména pro fasádni systémy ETICS.
61,71 Kč
Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 40 mm

Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 40 mm

Tepelná izolace budov EPS 70 F je určená zejména pro fasádni systémy ETICS.
82,28 Kč
Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 50 mm

Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 50 mm

Tepelná izolace budov EPS 70 F je určená zejména pro fasádni systémy ETICS.
102,85 Kč
Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 60 mm

Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 60 mm

Tepelná izolace budov EPS 70 F je určená zejména pro fasádni systémy ETICS.
123,42 Kč
Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 70 mm

Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 70 mm

Tepelná izolace budov EPS 70 F je určená zejména pro fasádni systémy ETICS.
143,99 Kč
Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 80 mm

Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 80 mm

Tepelná izolace budov EPS 70 F je určená zejména pro fasádni systémy ETICS.
164,56 Kč
Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 100 mm

Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 100 mm

Tepelná izolace budov EPS 70 F je určená zejména pro fasádni systémy ETICS.
205,70 Kč
Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 120 mm

Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 120 mm

Tepelná izolace budov EPS 70 F je určená zejména pro fasádni systémy ETICS.
246,84 Kč
Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 140 mm

Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 140 mm

Tepelná izolace budov EPS 70 F je určená zejména pro fasádni systémy ETICS.
287,98 Kč
Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 150 mm

Fasádní polystyren Izomat EPS 70 F tl. 150 mm

Tepelná izolace budov EPS 70 F je určená zejména pro fasádni systémy ETICS.
308,55 Kč