Menu
Menu

OKAPOVÝ SYSTÉM - TITANZINEK

Titanzinek je považován za nejekologičtější materiál pro okapový systém právě pro jeho nízkou energetickou náročnost při výrobě, neboť se taví při nižší teplotě než ostatní materiály.