Menu
Menu

ČEDIČOVÁ VLNA - TECHNICKÉ A PRŮMYSLOVÉ IZOLACE

Dle aplikace se technické izolace člení na izolace potrubí, rovných ploch nádrží, kotlů, vzduchotechnického potrubí, požární izolace a izolace kouřovodů, výstelky pecí a chladírenské a mrazírenské izolace. Uplatnění nacházejí v oblasti nízkých (minusových) teplot (chladírny a mrazírny), v obytných a občanských objektech s teplotami do 90 °C (rozvody teplé vody, topení a vzduchotechnika), v průmyslovém odvětví s teplotami do 650 °C (energetika, chemický a textilní průmysl apod.) a v oblasti velmi vysokých teplot do 1400 °C.