Menu
Menu

STAVEBNÍ a OSTATNÍ CHEMIE

Vývoj stavebních hmot a technologických postupů přinesl v poslední době široký sortiment nových produktů, které slouží ke zkvalitnění a urychlení dokončovacích prací, opravám a úpravám stavebních konstrukcí. Do této skupiny materiálů patří tmely, polyuretanové pěny, lepidla, tekuté chemické kotvy, přísady do betonu a malt, prostředky pro biocidní a protipožární ochranu dřeva, maziva a barvy a vnitřní malířské nátěry.