Menu
Menu

Informace o souborech Cookies

IZOMAT stavebniny s.r.o.

Zásady práce s Vašimi údaji

Jsme společnost IZOMAT stavebniny s.r.o., IČ 45242003 se sídlem Michalská 432/12, 110 00 Praha 1, IČ: 45242003, s korespondenční adresou: Újezdská 224, 252 43 Průhonice, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6398. Provozujeme e-shop na webových stránkách www.izomat.cz Pro poskytování našich služeb, prodeje zboží. Pro provoz našich webových stránek využíváme na našich stránkách soubory "Cookie", což jsou soubory, přes které ukládají informace v prohlížeči pro rozlišování jednotlivých uživatelů.  Zpracováváme některé osobní údaje. 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

 

I. Zpracování osobních údajů 

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa.     

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží, o jehož dodání máte zájem nebo o kterém potřebujete vědět bližší informace.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost, a dále z dalších oprávněných zájmů.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 7 dní od naší poslední komunikace.

 

B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa pro doručení nákupu. 

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naše závazky ze smlouvy – dodali vám naše zboží nebo služby.  Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací, popř. jiných oprávněných zájmů).

 Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží (jak nám ukládají příslušné právní předpisy).

 

C. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich obchodních novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

3 roky od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: pruhonice@izomat.cz.

 

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Kdo vaše údaje zpracovává a komu je předáváme:

 • příslušnému poskytovateli poštovních služeb;
 • příslušnému subjektu poskytujícímu Správci IT služby, služby elektronické komunikace, dodávku datových služeb, internetového marketingu a cloudového úložiště;
 • příslušnému subjektu provozujícímu internetové stránky, jejichž předmětem je internetový prodej zboží a služeb pro Správce;
 • příslušnému finančnímu ústavu v případě sjednávání úvěru pro Subjekt údajů nebo pro Správce;
 • jakékoli pojišťovně působící na území ČR či v EU (či jejímu zprostředkovateli), v případě vyřizování pojistné události;
 • jakékoli pojišťovně působící na území ČR či v EU (či jejímu zprostředkovateli), která zajišťuje pojištění aktiv Správce;
 • příslušnému subjektu, zajišťujícímu dopravu zboží pro Správce;
 • příslušnému subjektu, zajišťujícímu dopravu zboží pro Subjekt údajů;
 • příslušnému subjektu zajišťujícímu sledování a vyhodnocování platební disciplíny Subjektu údajů;
 • jakémukoli orgánu činnému v trestním řízení či správnímu orgánu příslušnému k projednání přestupku v případě, že existuje podezření na spáchání trestného činu či přestupku;
 • příslušnému subjektu zpracovávajícímu audit nebo účetnictví Správce;
 • společnosti IZOEKO s.r.o. (IČ: 24668893, se sídlem Praha 1, Platnéřská 89, 110 00);
 • společnosti IZOMAT Group a.s. (IČ: 26425483, sídlem Praha 1, Platnéřská 89, 110 00);
 • advokátní kanceláři v případě soudního, mimosoudního či předsmluvního jednání v důsledku uplatnění či bránění práv ze smluvního nebo jiného právního vztahu;
 • příslušnému poskytovateli datových služeb, případně společnostem, které provozují internetové služby s cílem personalizace obsahu (vyhledávače, sociální sítě, internetové obchody).

III. Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování. Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese pruhonice@izomat.cz nebo zavolejte na tel. 272 690 388

IV. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.  

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele a uživatelský komfort. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům. 

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytně nutné soubory: umožňují základní funkce webových stránek, jako je přihlášení uživatele a správa účtu. Webové stránky nelze bez nezbytně nutných souborů cookie správně používat.
 • Výkonové soubory: se používají ke sledování toho, jak návštěvníci webové stránky používají, jde např. o analytické soubory cookie. Tyto soubory cookie nelze použít k přímé identifikaci určitého návštěvníka.
 • Účely cílení: se používají k identifikaci návštěvníků mezi různými webovými stránkami, např. obsahovými partnery a bannerovými sítěmi. Tyto soubory cookie mohou společnosti použít k vytvoření profilu zájmů návštěvníků nebo k zobrazování relevantních reklam na jiných webových stránkách. Pro účely cílení a vyhodnocení marketingu můžeme také předávat reklamním platformám pseudonymizované osobní údaje. Některé cookies, které využíváme, mohou být sdílené napříč webovými stránkami.
 • Funkční soubory: se používají k zapamatování informací o návštěvnících webových stránek, např. jazyka, časového pásma, rozšířeného obsahu.
 • Nezařazené soubory: jsou soubory cookie, které nepatří do žádné jiné kategorie nebo jsou v procesu zařazování do kategorie.

Používané soubory cookies uvádíme níže. 

 

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení odmítnout nebo si nastavit užívání jen některých.

 

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře. 

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo se obrátit, popř. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 01. 01. 2022