Menu
Menu

GYPSTREND

Společnost GYPSTREND s.r.o. zabývající se těžbou a zpracováváním přírodního sádrovce.

GYPSTREND

Firma je jediným těžebním a zpracovatelským podnikem přírodního sádrovce z jediné známé lokality v České republice. Po drcení a homogenizaci sádrovce se kalcinací zpracovává na sádrové pojivo, jež je dodáváno volně ložené nebo pytlované v 1kg, 5 kg a 30 kg baleních.

Další aktivitou je výroba redukčního činidla do cementu - G-Sal plus. Po úspěšných provozních zkouškách je tento produkt dodáván koncernu LafargeHolcim.

 V minulosti byl sádrovec dodáván po železnici do cementáren v České i Slovenské republice, kde sloužil jako regulátor tuhnutí při výrobě cementu. GYPSTREND s.r.o. vlastní a provozuje 13,5 km vlečky s dvěma lokomotivami a seřazovací nádraží, jež jsou napojeny na svršek Českých drah. Část sádrového pojiva se používá pro výrobu přesných příčkových tvárnic SUPERBLOK® a pro výrobu ucelené řady ušlechtilých sádrových omítek ProGypsum®. Lze předpokládat, že se program ProGypsum® stane hlavním zdrojem příjmů přidané hodnoty pro mnohá následující léta. Tento předpoklad je podpořen celosvětovým vývojem, kde převládají omítky na sádrové bázi pro omítání vnitřních prostor.

Díky těžké mechanizaci a několika nákladních automobilů, jež firma vlastní, je schopna poskytnout širokou paletu služeb při provádění zemních a stavebních prací pro externí zákazníky. Rozlehlé prostory vytěženého ložiska pak umožňují uložení téměř neomezeného množství inertních materiálů z demoličních či výkopových prací. 

Místní ložisko sádrovce a ložisko na okraji Opavy, které bylo těženo od první poloviny 19. století do roku 1963, jsou částí stejné opavské pánve. V roce1963 došlo k zatopení opavského ložiska a vytvořila se zde rekreační oblast Stříbrné jezero. Současné ložisko zahrnuje plochu cca. 140 ha, z čehož aktuálně těžený povrch tvoří cca. 60 ha. Bylo otevřeno v roce 1963 jako pokračování opavského provozu, využívajíce zaměstnance a zařízení ze zatopeného dolu.

GYPSTREND s.r.o. je držitelem všech nezbytných kvalifikací a oprávnění k těžbě (Dobývací prostor a POPD) na dvou lokalitách stejné opavské pánve poblíž stávajícího závodu.

GYPSTREND s.r.o. je zkušeným pokračovatelem v dlouholeté tradici těžby a zpracování sádrovce. Probíhající těžba je řízená za pomoci australského těžařského software Surpac, který umožňuje optimalizovat postup těžby a tím přispívá k větší rovnoměrnosti kvality těžené suroviny. Pomocí tohoto programu se řídí dobývání ložiska a minimalizuje kolísání ryzosti expedovaného sádrovce, kde je tato kolísavost důležitým parametrem kvality. Tím staví technickou úroveň na současnou světovou vrcholovou úroveň v oboru. Toto vybavení umožňuje modelování těžby vlastními silami. Ve spolupráci s britskou poradenskou firmou Geoplan byly pomocí tohoto programu projektovány veškeré podklady nutné k získání potřebných oprávnění k těžbě v nových lokalitách.

Kromě zpracování přírodního sádrovce, GYPSTREND s.r.o. rovněž zpracovává i syntetický sádrovec, titano-sádrovec, na jehož exklusivní zpracování získal dvacetiletou smlouvu s jeho výrobcem Precheza Přerov.

GYPSTREND s.r.o. vyvinul vlastní technologii pro výrobu přesných příčkových tvárnic SUPERBLOK® a v současnosti se zabývá nabídkami pro dodávky této vlastní technologie a technologií firmy Babcock Materials Handling (USA). Firma má kromě vlastního know-how k dispozici chráněné průmyslové vlastnictví, týkající se částečné substituce sádry sádrovcem. To má významnou hodnotu zejména při zpracovávání odpadního průmyslového sádrovce, který se ve své kalové formě velmi těžko odvodňuje.

Nově vyvíjený program FERROBLOK prezentuje materiál budoucnosti se schopností absorpce elektromagnetického záření. První vzorky testované Vojenským technickým ústavem obrany v Brně vykazují nulovou reflexi a 50% absorpci záření v mikrovlnném spektru. Materiál se 100% absorpcí je v prvních krocích. Na tento program navazují i výzkumy v oblasti vývoje omítky s obdobnými vlastnostmi.

Veškeré výrobky firmy GYPSTREND s.r.o. splňují kritéria stanovená jak národními, tak i evropskými normami. Vysoká kvalita veškerých produktů je neustále pod pečlivým dohledem zkušených laboratorních techniků a je pravidelně kontrolována v předem stanovených intervalech.