Menu
Menu

Cement Hranice

Společnost Cement Hranice, patřící do italského koncernu Buzzi Unicem, je tradičním českým dodavatelem cementů a maltovinových pojiv.

Cement Hranice

Akciová společnost Cement Hranice patří od roku 2004 do italského koncernu Buzzi Unicem a jejim hlavním výrobním programem je výroba cementů a maltovinových pojiv. Dlouholetá tradice, vysoká kvalita, servis a individuální přístup k zákazníkům řadí Cement Hranice k nejmodernějším producentům kvalitních stavebních materiálů ve svém regionu. Důkazem jsou důležité stavby v tuzemsku, ale i v zahraničí, které byly a jsou stavěny z hranického cementu již více než 50 let.

Provoz v hranické cementárně byl zahájen v dubnu roku 1954 s roční kapacitou 114 000 tun slinku. Postupně se denní kapacita zvyšovala na produkci 3 000 tun slinku, ze kterého dnes namíláme portlandské cementy, portlandské cementy s vápencem, vysokopecní cementy a dále ucelenou škálu maltovinových pojiv.

Výrobní zařízení Cement Hranice, akciová společnost, prošlo v letech 1987 – 1992 rozsáhlou modernizací, díky níž se hranický závod v 90. letech zařadil mezi nejmodernější cementářské technologie v Evropě. Slinek je dnes vyráběn výrazně efektivnějším způsobem. Mimo ekonomické a kvalitativní aspekty bylo při modernizaci cementárny pamatováno na ekologii výroby. Odprašovací zařízení v nákladu přes 150 mil. Kč, které bylo při velké modernizaci nainstalováno, významně snížilo produkci emisí. Použitá technologie třístupňového výpalu slinku s předkalcinací podstatně snížila emise oxidů dusíku a síry. Veškeré škodliviny jsou měřeny spolehlivými přístroji a hodnoty přenášeny do programu řídícího systému, který v případě překročení povolených hodnot ihned vyřadí zařízení z provozu.

Cement Hranice, akciová společnost držitelem Certifikátu Integrovaného systému řízení dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Cement pro zdění Hranice UNIMALT 14 25 kg

Cement pro zdění Hranice UNIMALT 14 25 kg

Unimalt 14 je cement pro zdění MC 12,5, vyrobený semletím...
117,98 Kč
Detail
Portlandský cement Hranice UNICEMENT CEM II BLL 32,5 R 25 kg

Portlandský cement Hranice UNICEMENT CEM II BLL 32,5 R 25 kg

Proti portlanským cementům nevyžaduje tento typ cementu zvýšené množství...
119,35 Kč
Detail
Portlandský cement Hranice SUPERCEMENT CEM I 42,5 R 25 kg

Portlandský cement Hranice SUPERCEMENT CEM I 42,5 R 25 kg

Práškové pojivo vyráběné společným semletím níže uvedených složek a...
156,82 Kč
Detail