Menu
Menu

Jaký typ malty zvolit pro vaši stavbu?

IZOMAT stavebniny s.r.o.
IZOMAT - Jaký typ malty zvolit pro vaši stavbu?

Malty se používají pro zdění, omítání, lepení i spravování. Seznamte se s rozdělením malt podle účelu a vyberte takovou, která bude pro vaši stavbu ideální.

Malta patří mezi základní spojovací materiály, bez kterých se neobejde téměř žádná stavební práce. Po maltě sáhnete při zdění, omítání i lepení, proto je potřeba vybrat vhodný typ s ohledem na způsob využití. Předpřipravené maltové směsi, které se při svépomocných pracích využívají nejčastěji, se od sebe liší složením a mají různé vlastnosti. Proto je důležité zvolit takový typ, který bude pro daný účel nejvhodnější.

stavění zídky

Malty se dělí podle způsobu využití nejčastěji na zdicí, omítkové, lepicí a správkové. Při jejich výběru důkladně čtěte informace na balení.

 

Maltovou směs vybírejte s ohledem na způsob využití

Při výběru maltové směsi vždy pečlivě nastudujte informace psané na pytlích. Na každém obalu je uvedené, pro jaký účel se hodí, jakou má zrnitost, pevnost v tlaku i pro jakou tloušťku vrstvy je vhodná. Podle způsobu využití se malty nejčastěji dělí na zdicí, omítkové, lepicí a správkové. Pro tenkovrstvé zdění si ve většině případů vystačíte s univerzální maltovou směsí, pro lepení přesných pórobetonových tvárnic však raději sáhněte po speciálním typu malty.

K lepení sádrokartonových a tepelněizolačních desek na podkladní konstrukci použijte lepicí maltu určenou přímo k tomuto účelu. Na trhu narazíte i na malty s různými vylepšujícími složkami. Mezi ně patří například tepelněizolační malta, která má vylepšenou vydatnost a zlepšenou tepelnou vodivost. Ta se hodí zejména ke zdění tepelněizolačních prvků.

Tepelněizolační malty se můžou pochlubit vylepšenou vydatností a k tomu nabízí lepší tepelnou vodivost, díky čemuž je ideální ke zdění tepelněizolačních zdicích prvků.

 

Rozdělení malt podle složení

Malta se standardně skládá z vody, písku a třetí složky – vápna, cementu, nebo obojího. Podle toho se dělí na maltu vápennou, cementovou a vápenocementovou. Přidáním dalších složek nebo obměnou některé z nich se pak vytváří speciální typy malt, ať už jde o sádrové, šamotové a další. Zůstaňme však u třech základních a nejpoužívanějších druhů:

 

Vápenná malta

Čistá vápenná malta se nejčastěji využívá pro zhotovení vnitřních omítek, případně se uplatňuje i při rekonstrukcích historických budov. Ve srovnání s jinými typy malt má vysokou elasticitu, ale menší pevnost. Běžné malty z čerstvého vzdušného vápna se připravují v poměru 3 dílů písku na 1 díl vápna. Podtypem vápenných malt jsou ty připravené z hydraulického vápna, které se vyrábí žíháním vápence obsahujícího jíl a jiné nečistoty. Tyto malty mají vyšší pevnost a rychleji tuhnou. Vápenné malty se obecně nehodí pro použití ve vlhkém prostředí a zdění v místech kontaktu se zemí.

 

Cementová malta

Pro zdění v místech s vyšší vlhkostí se využívají pevné cementové malty, které představují obdobu betonu. Vyznačují se dobrou soudržností a vysokou pevností. Hodí se pro použití ve vnitřních i venkovních prostorách a volí se do intenzivně namáhaných míst. Po cementové maltě sáhněte při zhotovení podezdívek nebo tam, kde bude docházet k výraznějšímu tlakovému zatížení (například v okolí překladů). Počítejte však s tím, že cementové malty jsou obtížněji zpracovatelné a špatně izolují teplo. I z toho důvodu se nevyužívají pro omítání.

 

Vápenocementová malta

Nejuniverzálnějším typem malt jsou vápenocementové, které obsahují podíl vápna i cementu. Vyznačují se větší pevností a hustotou než čistě vápenné malty, ve srovnání s cementovými se však podstatně lépe zpracovávají. Protože mají nižší stupeň nasákavosti než vápenné omítky, jsou vhodné i pro zdění v místech kontaktu zdiva se zemí. Využívají se jak pro zdění, tak omítání ve vnitřních i venkovních prostorách. Malty označované jako univerzální proto zpravidla patří právě do kategorie vápenocementových.

Pokud máte v plánu např. lepit sádrokartonové desky, nebo tepelně-izolační desky Rigitherm na podkladní konstrukci, budete potřebovat lepicí maltu.

 

Potřebujete větší množství malty? Připravte si ji sami

Na drobné svépomocné zednické práce si ve většině případů vystačíte s maltovými směsmi v pytlích, jejichž příprava je rychlá, jednoduchá a pohodlná. Pokud však plánujete stavební práce ve větším rozsahu, doporučujeme si směs namíchat ručně. Příprava malty ze základních surovin (písku, vápna, cementu) vás při potřebě většího množství vyjde cenově výhodněji, poměr složek si pak můžete přizpůsobit konkrétním potřebám.

Na druhé straně je pro svépomocné stavebníky obtížné odhadnout optimální poměr surovin, a tak často vytvoří kašovitou směs s nevhodnými vlastnostmi pro konkrétní účel zdění či omítání. Ruční příprava malty je tak vhodnější spíše pro zkušené zedníky než pro laiky, kteří se do stavebních úprav pouští sami.

Výběr vhodného typu maltové směsi a dodržení správného postupu přípravy je zásadní při zdění, omítání, zapravování i lepení. Pokud si s výběrem vhodného typu směsi nevíte rady, navštivte některou z poboček Izomat, kde vám proškolený personál podá pomocnou ruku.

 

Zdroj fotografií: Depositphotos.com