Menu
Menu

Cement – jak se vyrábí a podle čeho vybrat ten správný

IZOMAT stavebniny s.r.o.
IZOMAT - Cement – jak se vyrábí a podle čeho vybrat ten správný

Čeká vás příprava betonu nebo malty? Pak se neobejdete bez cementu. Zjistěte, do jakých kategorií se cementy rozdělují, čím se liší i jak se vyrábí.

Cement je důležitou složkou betonů i malt, kde slouží jako pojivo. Řadí se k tradičním materiálům, které se ve stavebnictví začaly využívat už v období starověkého Říma. Moderní technologie umožňují výrobu mnoha typů cementů s požadovanými vlastnostmi, které se hodí pro různé stavební činnosti. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci a chcete si beton či maltu připravit sami ze základních surovin? Pak byste měli vědět, jak se cement vyrábí, jaké typy existují a podle čeho jej vybírat.

Který cement využít při stavbě rodinného domu? Zjistěte v našem článku.

 

Výroba cementu krok po kroku

Proces výroby cementu je složitější, než by se mohlo na první pohled zdát. Skládá se z řady dílčích kroků, během nichž se směs vápence a jílů promění ve slínek, který se namele na jemný prášek. Cement se vyrábí v cementárnách, které jsou vybavené velkými sily, rotační pecí, mlýny a dalšími technologiemi.

 

1. Těžba a přeprava materiálu

Základními surovinami pro výrobu cementu jsou vápenec a jíl. Těží se v lomech, kde se odstřelují výbušninou. Hrubý materiál se po odstřelu přepraví nákladními automobily do závodu, kde proběhne jeho drcení.

2. Drcení lomového kamene

Lomový kámen se dopraví do odrazového kladivového drtiče, ve kterém se drtí na frakce o velikosti kolem 4 cm. Po drcení jednotlivých surovin se různé druhy jílů, vápence a dalších surovin smíchají dle požadovaného poměru.

3. Mletí na surovinovou moučku

Rozdrcené a smíchané suroviny se společně rozemelou na moučku. K tomu se používá svislý ocelový mlýn se třemi kónickými válci a horizontální mlýny, ve kterých se materiál drtí těžkými ocelovými koulemi.

 

Cesta cementu začíná v lomu, kde se těží vápenec a jíl.

 

4. Předehřev a výpal na slínek

Nejdůležitější částí výrobního procesu cementu je výpal na slínek. Surovinová moučka se nejprve předehřívá a poté putuje do obří rotační pece. Ta je uložená ve sklonu a pomalu se otáčí, a tak se moučka postupně posunuje k hořáku a ohřívá se až do teploty cca 1450 °C. Při této teplotě se moučka mění na slínek v podobě velkých šedých zrn.

5. Chlazení, drcení a mletí slínku na cement

Vyrobený slínek vypadává z pece do chladiče se studeným vzduchem. Po ochlazení se materiál rozdrtí na kusy o velikost kolem 4 cm a dávkuje se do cementových mlýnů. Zde se rozemílá (buď samostatně, nebo s dalšími přísadami) pomocí ocelových koulí různých velikostí. Rozemletý prášek ze slínku a dalších přísad je finálním produktem – cementem. Ten se v posledním kroku balí do pytlů, případně distribuuje jako volně ložený.

 

Cementy se dělí do pěti základních kategorií

Podle normy ČSN EN 197-1 se cementy v závislosti na složení rozdělují do pěti kategorií, které se značí římskými číslicemi I až V:

 

CEM I – cement portlandský

Základním typem cementů je portlandský, který se skládá především ze slínku. Vyznačuje se rychlým hydratačním procesem a uvolňuje velké množství hydratačního tepla, a tak umožňuje práci i při nižších teplotách (do 5 °C). Vyrábí se buď jako šedý, nebo bílý, který obsahuje příměs sádrovce. Šedý portlandský cement se využívá při stavbách rodinných domů a obytných budov, průmyslové výstavby i oblasti veřejné infrastruktury. Bílý cement je pak využívaný v místech, kde je požadavek na vysokou kvalitu povrchové úpravy a vyšší jas.

 

CEM II – cement portlandský směsný

Pokud portlandský cement obsahuje doplňkové materiály se zlepšujícími vlastnostmi, řadí se do kategorie CEM II. Ta je poměrně obsáhlá, protože zahrnuje cementy s různými typy přísad. Nejčastěji na trhu narazíte na portlandský cement s vápencem, existují však i typy s popílkem, kalcinovanou břidlicí či pucolánem. Pokud při přípravě čerstvého betonu použijete směsný portlandský cement, zlepší se jeho zpracovatelnost a sníží se obsah záměsové vody.

Cementy se liší podle složení na 5 základních typů. Každý se hodí pro jinou stavbu.

 

CEM III – cement vysokopecní

Vyznačuje se velkým podílem vysokopecní strusky, která zvyšuje odolnost vůči agresivnímu prostředí. Tento typ cementů se využívá například při betonáží namáhaných konstrukcí, kde dochází ke styku se zeminou. Protože je přírůstek hydratačního tepla malý, využívá se při betonování v parných dnech. Nárůst pevnosti je však pomalý.

 

CEM IV – cement pucolánový

Díky pucolánu, velmi jemného popílku, je cement vodotěsný a vyznačuje se výraznou odolností vůči agresivním odpadním vodám. Pucolánový cement se uplatňuje při realizaci vodních staveb nebo namáhané městské infrastruktury.

 

CEM V – cement směsný

Využívá se pro méně namáhané konstrukce. Spadá do nejnižší pevnostní třídy a nemá jasně stanovený poměr jednotlivých surovin. Je cenově dostupný a hodí se pro výstavbu nezatěžovaných betonových podlah nebo cementových potěrů.

Kromě zařazení do kategorie je důležitým parametrem také pevnostní třída cementu. Udává se v MPa a označuje pevnost po 28 dnech. Nejrychleji tvrdnou a tuhnou cementy zařazené do nejvyšší pevnostní třídy, které obsahují nejmenší podíl příměsí.

 

  Pevnostní třída

Portlandský cement

  Až 52,5

Portlandský cement s vápencem 

  Až 42,5

Vysokopecní cement

  32,5

Směsný cement

  22,5

 

Věnujte pozornost správnému skladování cementu

Ať už si pro výrobu betonu nebo malty pořídíte jakýkoliv typ cementu, zaměřte se na jeho správné skladování. Pytle s cementem chraňte před působením vody a vysoké vlhkosti vzduchu. Pokud vzdušná vlhkost nepřekročí 75 %, vydrží cement čerstvý a zachová si požadované vlastnosti po dobu až 90 dnů.

Různé typy cementů z renomovaných tuzemských i zahraničních cementáren pořídíte ve všech stavebninách Izomat, které jsou vám k dispozici v mnoha koutech Česka. Všechny námi nabízené cementy jsou čerstvé a skladované ve vhodném prostředí.

Zdroj fotografií: Depositphotos, Izomat