Menu
Novinka Akce Výprodej
Menu

OSB 3 Kronospan 1250x2500mm 10mm nebroušené ( 96ks/pal)

Právě si prohlíží 4 zákazníci.
OSB 3 nebroušené Kronospan. Více informací
179,08 Kč
sleva 39%
Vaše cena s DPH:
109,24 Kč
90,28 Kč bez DPH
Cena za m2

Snažíte se objednat více kusů, než je skladem! Vaše objednávka bude řešena formou poptávky.

M2
Lze koupit pouze po 3.125 M2.
Na pobočce Centrální sklad - Praha 4 - Hrnčíře momentálně nedostupnéVyberte pobočku pro osobní odběr
Číslo výrobku: 285965
Výrobce: JAF HOLZJAF HOLZ

Desky OSB jsou víceú?elové desky vyráb?né unikátní technologií lepení orientovaných d?ev?ných t?ísek ve t?ech vrstvách. Ve vrchních vrstvách jsou orientovány podélným sm?rem, ve st?edové vrstv? jsou orientovány p?í?ným sm?rem. Rozm?ry, tvar a sm?rová orientace t?ísek v jednotlivých vrstvách maximáln? využívají p?irozené vlastnosti d?eva k dosažení t?ch nejlepších mechanicko-fyzikálních parametr? desek.

Desky neobsahují p?irozené vady rostlého d?eva (suky, praskliny apod.). Velikost t?ísek v povrchové vrstv? umož?uje vyniknout p?irozené struktu?e, barv? a rustikalit? p?írodního d?eva a p?ináší tak nové možnosti v interiérovém designu.

Desky OSB se vyráb?jí z kvalitního jehli?natého d?eva. P?evažující d?evinou je smrk, ?áste?n? se využívá i borovice. Tenké a velkoplošné t?ísky se šetrn? vysuší, nanesou syntetickými prysky?icemi a stanoveným podílem parafinové emulze. Lisování desek probíhá v nep?etržitém procesu kontinuálního lisování p?i spolup?sobení vysokých tlak? a teplot. Mimo?ádn? dobrých mechanických vlastností je dosaženo jak výb?rem vhodného zdravého d?eva, tak definovaným tvarem d?ev?ných t?ísek a zejména pak orientovaným vrstvením do t?í na sebe navzájem kolmých vrstev.

Oproti výrob? standardních OSB desek se používá výhradn? pojivo na bázi polyuretanových prysky?ic, které neobsahuje žádný formaldehyd. Obsah této látky se tak redukuje na jeho úrove? obsaženou v d?evní hmot? v p?írod? a OSB se tak stává plnohodnotným materiálem vhodným i pro veškeré aplikace v interiérech a nábytká?ském pr?myslu.

  • Tlouš?ka 10 mm
  • Ší?ka 1 250 mm
  • Délka 2 500 mm
  • Hmotnost 20 kg

Deska

  • Vhodný do vlhkého prost?edí Ano
  • Konstruk?ní materiál Ano

OSB

  • Spojení Ostrá hrana
  • Povrch nebroušený

Použití

Nosné prvky stropních konstrukcí staveb, vyztužující konstrukce st?n, nosné konstrukce st?ech, nosné vrstvy podlah, materiál pro tesa?ské práce, podlahy, materiál pro bednící práce, výroba obalových materiál? v pr?myslu, rámy pro výrobu nábytku

PRO

Specifikace

Značka Kronospan
Profil ostrá hrana
Typ OSB 3
Povrch nebroušený
Vlastnosti nosné desky, vhodné do vlhkého prostředí
Délka [mm] 2500
Tloušťka [mm] 10
Šířka [mm] 1250