Menu
Menu

Samonivelační hmota Weber Nivelit 25kg

Samonivelační podlahová hmota s vlákny na bázi cementu. Více informací
Číslo výrobku: 122753
Výrobce:
Samonivelační hmota Weber Nivelit 25kg Samonivelační hmota Weber Nivelit 25kg
KS
360,80 Kč
Celkem s DPH:
360,80 Kč
 / ks
298,18 Kč bez DPH
Vyzvednout na prodejně
Zboži je dostupné na některé z našich poboček, pro nákup vyberte pobočku
Vyzvednutí zdarma
2387 KS okamžitě k dispozici

Samonivelační hmota Weber Nivelit 25kg

Jednosložková samonivelační podlahová hmota s vlákny na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použití. Inovativní produkt k spolehlivému vyrovnání podkladů v interiéru, k vyrovnání stabilních podkladních vrstev (cementové potěry, beton), k použití jako podkladní vrstva pod konečnou povrchovou úpravu (plovoucí podlahy, lepené i nelepené PVC, vinyly, koberce, nelepené dřevěné podlahy). Míchá se pouze s čistou vodou. Není určena jako konečná povrchová úprava.

 • Zcela nová receptura s vláknem
 • Perfektní zpracovatelnost
 • Pro tloušťky 2-22 mm
 • Pochozí po 6-8 hodinách
 • Pro profesionály i laiky
 • Pro ruční i strojní použití
 • Samonivelační 
 • Pevnost v tlaku 25 MPa
 • Vhodný pro vyrovnání ploch s aplikovaným podlahovým vytápěním 

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach, oleje, mastnoty apod.). Všechny balastní látky, které mohou snížit přídržnost samonivelační hmoty k podkladu, je nutno obrousit, odfrézovat či odtryskat. Podklad musí vykazovat mechanické vlastnosti dle ČSN 74 4505 nebo dle projektové dokumentace. Podklad je nutno penetrovat penetračním nátěrem dle savosti. Pokud se v podkladu vyskytují výtluky nebo velké nerovnosti, je třeba podklad před aplikací samonivelační hmoty vyrovnat, např. weberbat opravnou hmotou min. 2 hodiny před použitím webernivelit.

Podkladní nátěr

Na penetraci savých podkladů před aplikací hmoty používáme ředěný roztok weberpodklad floor s vodou v poměru 1 : 3. V případě vyšší savosti je doporučeno provést penetraci opakovaně. Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci weberpodklad haft neředěný. Na problematické podklady je nutno použít epoxidový přednátěr weberepox P102 zapískovaný křemičitým LOD pískem.

Aplikace

Podlahová hmota webernivelit se připraví vmícháním 1 pytle (25 kg) suché směsi do 5,25 lt čisté vody. Míchá se pomocí míchadla s nízkými otáčkami do homogenní směsi bez hrudek.

Po 2 až 3 minutách znovu promíchat. Rozmíchaná směs musí být zpracována do 15 min. Rozmíchanou hmotu vylijeme na podklad a roztáhneme stěrkou nebo hladítkem.

V jednom pracovním procesu lze nanést hmotu do maximální tloušťky 22 mm.  Doporučujeme hmotu nevrstvit. Při použití penetrace (spojovací můstek, omezení savosti) se musí webernivelit nanést, ještě dokud je penetrace v polosuchém stavu (4 hodiny). Při dorovnávání hmoty se použije ocelové hladítko nebo rakle a odvzdušňovací váleček. webernivelit je pochůzný po 6–8 hodinách. Až od této doby se počítá  tzv. technologická přestávka, která v případě dlažby činí  minimálně 24 hodin, v případě koberců a plovoucích podlah minimálně 24 hodin a v případě neprodyšných krytin  jako PVC 72 hodin.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +25 °C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Upozornění

Časové údaje o pochůznosti a zrání samonivelační hmoty jsou vztaženy k normálním podmínkám (20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu). Při nižších teplotách a vyšších vlhkostech se doby pro vyzrávání mohou úměrně prodlužovat. Na aplikovaných plochách je nutno dodržovat dilatační pole, které chrání samonivelační hmotu před následným nadměrným dilatačním pohybem. Maximální velikost interiérového dilatačního pole nesmí přesáhnout 36m2 (naše doporučení je 25m2) při ploše, která se blíží čtverci. V případě jiných tvarů je nutno řešit dilatační pole individuálně. Plošnou dilatační spáru je možno řešit předem pomocí dilatačních mirelonových profilů, nebo ji následně proříznout diamantovým kotoučem, a to ihned po pochůznosti nalité samonivelační hmoty. Před litím samonivelační hmoty vždy doporučujeme provést aplikaci obvodových dilatačních pásek (při tloušťkách nad 5 mm je toto použití závazné) z měkkých mirelonových materiálů.

GHS05
GHS07
Nebezpečí
H315 -  Dráždí kůži.
H317 -  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 -  Způsobuje vážné poškození očí.
H335 -  Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • Barva: šedá
 • Minimální tloušťka vrstvy: 2 mm
 • Maximální tloušťka vrstvy: 22 mm
 • Použití pro interiér: ano
 • Použití pro exteriér: ne
 • Spotřeba vody na 25kg pytel: 5,25 litrů
 • Pevnost v tlaku: 25 MPa
 • Pevnost v tahu za ohybu: 6 MPa
 • Pochůznost: 6–8 hodin
 • Vlákna: ano
 • Zpracovatelnost při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu: do 25 minut
 • Spotřeba materiálu na 1 m2: 1,7 kg/1 mm
 • Hodnota rozlití pro kruhovou rozlivovou sadu (prsten průměr 68 mm, výška 35 mm): 230–250 mm
 • Balení: 25kg papírový pytel
 • Skladovatelnost: 6 měsíců
Samonivelační stěrka Cemix 5510 NIVELA COMFORT 20 MPa 25 kg

Samonivelační stěrka Cemix 5510 NIVELA COMFORT 20 MPa 25 kg

Vyrovnávací cementová stěrka pro bytové prostory pod podlahové krytiny.
408,53 Kč
Detail
Samonivelační stěrka Baumit Nivello 10 25 kg

Samonivelační stěrka Baumit Nivello 10 25 kg

Cementem pojená zušlechtěná samonivelizační stěrka (EN 13 813,...
380,55 Kč
Detail
Použití interiér
Báze cement
Zpracování ruční, strojní
Vlastnosti podlahové topení
Max. tloušťka vrstvy‍ 22 mm
Pevnost v tlaku 25 MPa
Pevnost v tahu 6 MPa
Hmotnost 25 kg