Menu
Menu

SCHOMBURG

SCHOMBURG

Výrobek
Výkonné výrobní kapacity, systém řízení plánování a produkce, systém řízení jakosti přímo navazující na výsledky z laboratoře - to vše je zárukou vysoké kvality našich výrobků.

Ochrana životního prostředí
Ochrana životního prostředí je důležitým faktorem pro společnost SCHOMBURG. Z uvedeného důvodu byly řady výrobků z našeho sortimentu podrobené kontrole podle směrnic DGNB, LEED, EMICODE a EP, udávajících přísná kritéria na ochranu zdraví a environmentální vliv.

Systém výrobků
Výrobky vzájemně sladěné jak po stránce chemického složení, tak i z technického hlediska aplikace, zaručují vynikající funkčnost a jistotu dosažení dobrých stavebních výkonů.

Odborné poradenství
Kompetentní aplikační technici jsou k dispozici uživatelům našich výrobků - ať už z řad odborníků nebo laikům, kteří by si přáli stát se odborníky.

Vyřizování zakázek
Kompetentní manažeři pro styk se zákazníky, plně automatizovaný přísun a skladování výrobků, jakož i spediční služba zajišťují spolehlivý průběh a vyřizování zakázek.

 • 1937 - Po zániku akciové společnosti Carl Schomburg & synové se sídlem v Bad Oeyenhausenu zakládá Albert Fritz Schomburg agenturu pro obchodování s chemickými prostředky na ochranu staveb v Detmoldu.
 • 1949 - Po skončení 2.světové války se v Detmoldu zavádí výroba chemických prostředků pro ochranu staveb.
 • 1961 - Do společnosti vstupuje Albert Carl Schomburg.
 • 1962 - Ve Spork-Eichholzu u Detmoldu se staví nový výrobní závod a administrativní budova. Do provozu je uvedena linka na výrobu bitumenového nátěru s obsahem rozpouštědel.
 • 1964 - Založení společné firmy Robotec AG v Curychu jako výrobního a odbytového závodu pro trh ve Švýcarsku.
 • 1966 - Zavedení značky AQUAFIN jako označení produktové řady stavebních hydroizolací.
 • 1974 - Výstavba nové haly pro výrobu polymerových a bitumenových produktů na bázi vody a bez obsahu rozpouštědel.
 • 1992 - Založení odbytové a výrobní dceřiné společnosti v polském Kutně.
 • 1994 - Výstavba výrobní pobočky v Halle an der Saale.
 • 1999 - Rozšíření podniku a výrobních kapacit v Detmoldu/Spork-Eichholzu.
 • 2004 - Společná firma v USA, AQUAFIN Inc., se stěhuje do nových vlastních prostor v Elktonu.
 • 2006 - Otevření nové admnistrativní a výrobní budovy ve slovenské Bratislavě.
 • 2007 - Zahájení provozu nové linky na výrobu stavebních hydroizolací a přísad do betonu u společnosti MYK-SCHOMBURG v indickém Hajdarábádu.
 • 2010 - Vedení společnosti se ujímají Ralph Schomburg a Alexander Weber. Albert Schomburg se stává členem poradního sboru s rozhodčím hlasem.
 • 2011 - BENFER SCHOMBURG S.R.L. se sídlem v italském Bazzanu zahajuje výrobu specielních výrobků pro lepení a pokládku dlaždic.
 • 2012 - Albert-Johannes Schomburg zakládá vlastní společnost pro prodej výrobků a systémů SCHOMBURG v Ho Či Minově Městě ve Vietnamu.
 • 2016 - Založení firemní a rodinné nadace Albert Schomburg