Menu
Menu

ROTAFLEX

Společnost UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. nabízí široký sortiment produktů pro zateplení objektů počínaje aplikacemi pro šikmé střechy, až po produkty pro zateplení sklepních prostor. Vždy dokáže nabídnout vhodné řešení pro danou aplikaci. Nejvyšší prioritou naš

ROTAFLEX

ROTAFLEX

UNION LESNÍ BRÁNA, a. s., je jediný český výrobce, který se zabývá výrobou tepelných a zvukových izolací ze skleněných vláken určených ve stavebnictví pro obytné, občanské, průmyslové a zemědělské stavby.

UNION LESNÍ BRÁNA, a. s., vyrábí široký sortiment výrobků pro tepelnou a zvukovou izolaci. Jedná se o rohože a desky v různých rozměrech, tloušťkách a objemových hmotnostech.

Výrobky UNION LESNÍ BRÁNA, a. s., obdržely ES – certifikáty shody, platné v zemích Evropské unie – a jejich kvalita je dozorována certifikačním úřadem.

Záměrem UNION LESNÍ BRÁNA, a. s., je uspokojení tuzemských odběratelů, kterým předkládáme výrobek na evropské úrovni. Chceme v budoucnu pro zlepšení prodeje lépe spolupracovat s našimi prodejci a zvýšit úroveň obchodního servisu. Chceme odběratelům ukázat, jak nejlépe a nejefektivněji používat náš materiál při provádění izolací, s kterými materiály ho lze kombinovat, aby sestavy odpovídaly normám a předpisům. Zároveň chceme naše prodejce a odběratele seznamovat průběžně s novými poznatky a novými výrobky.

Hlavním a rozhodujícím cílem UNION LESNÍ BRÁNA, a. s., je spokojený zákazník, který při použití výrobku ROTAFLEX Super ® kvalitně a se zárukou uspořil energii a snížil hladinu hluku.

UNION LESNÍ BRÁNA, a. s., nepřetržitě sleduje kvalitu výrobků při výrobním procesu. K tomu byl zpracován systém řízení kvality dle evropských norem. Tímto postupem je zajištěna trvalá kvalita výrobků.