Menu
Menu

Lafarge Cement

Akciová společnost Lafarge Cement patří už 120 let mezi renomované výrobce stavebních materiálů na českém i německém trhu. 

Lafarge Cement

Lafarge Cement

Akciová společnost Lafarge Cement patří už 120 let mezi renomované výrobce stavebních materiálů na českém i německém trhu. Závod v Čížkovicích je jednou z průmyslových dominant Českého středohoří, je situován 4 km západně od Lovosic, zhruba 70 km na severozápad od Prahy a přibližně 30 km od německých hranic, v blízkosti Drážďan. Linka na výrobu cementu disponuje rotační pecí, pětipatrovým výměníkem s kalcinačním kanálem, jedním kulovým a jedním horizontálním mlýnem na mletí cementu. Kvalitní vápenec se nyní těží v historicky čtvrtém lomu vzdáleném 3 km od výrobního závodu. Vápencové ložisko Úpohlavy-Chotěšov má mocnost až 8 m. Lom je jámového typu, povrchová těžba probíhá v několika etážích, surovina je do cementárny dopravována ekologicky - pásovými dopravníky.

Díky soustavným investicím do technologie a zařízení Lafarge Cement, a.s. splňuje mezinárodní kritéria BAT (best available technologies, tj. nejlepší dostupné technologie) a také proto může např. využívat vysoký poměr alternativních paliv.

Lafarge Cement Čížkovice má nejširší nabídku cementů na trhu. Výrobkové portfolio tvoří portlandské cementy, portlandské struskové cementy, portlandské směsné cementy, maltovinové pojivo Multibat PLUS, vápenec pro odsíření ENVICALC, který se používá na odsíření spalin z elektráren a tepláren a jemně mletý vápencový slín ENVICALC F pro stabilizaci a sodifikaci nebezpečných odpadů, ale i pro výrobu keramických obkladaček.

Základem péče o zákazníka v Lafarge Cement, a.s.  je zkušený tým zákaznického servisu, technické podpory a služby betonářské laboratoře. Ta již v roce 2004 získala  akreditaci k provádění zkoušek vlastností betonu a kameniva a byla vybavena moderními přístroji.

V roce 2002 uvedla Lafarge Cement, a.s. do provozu samoobslužný nakládací systém, který umožňuje odběry volně loženého cementu 24 hodiny denně včetně sobot a nedělí.

Každoročně zve firma veřejnost na Den s cementárnou, který je obvykle poslední květnovou sobotu. Oblíbenou sportovní akcí se za 20 let konání stal také závod horských kol Velká cena Lafarge.

 

 

Portlandský cement STANDARD PLUS CEM II BLL 32,5 R 25 kg

Portlandský cement STANDARD PLUS CEM II BLL 32,5 R 25 kg

Portlandský cement s vápencem CEM II/B-LL 32,5 R je hydraulické pojivo,...
124,33 Kč
Detail
Maltovinové pojivo Lafarge Multibat PLUS 25 kg

Maltovinové pojivo Lafarge Multibat PLUS 25 kg

Multibat PLUS je maltovinové pojivo určené pro staveništní přípravu malt...
117,98 Kč
Detail
Portlandský cement SPECIAL PLUS CEM I 42,5 R 25 kg

Portlandský cement SPECIAL PLUS CEM I 42,5 R 25 kg

Portlandský cement je hydraulické pojivo, které se vyrábí mletím...
163,35 Kč
Detail