Menu
Menu

Cihelna Štěrboholy

Cihelna Štěrboholy

Cihelna Štěrboholy

První cihelnu s kruhovou pecí ve Šterboholích u Prahy uvedl do provozu v roce 1927 stavitel pan Urban a založil tak tradici výroby plných cihel, která zde trvala prakticky až do roku 1990. Během posledních čtyřiceti let se vystřídalo několik provozovatelů: Pražské cihelny, Místní národní výbor a Armabeton. V roce 1992 byla stará cihelna vrácena v restituci potomkům původního majitele, kteří se po důkladné rozvaze rozhodli starou "kruhovku" zbourat a na jejím místě postavit moderní výrobní závod, který se specializuje na výrobu malých formátů do šíre 30 cm.