Menu
Menu

Cement Hranice

Cement Hranice

Akciová společnost Cement Hranice patří od roku 2004 do italského koncernu Buzzi Unicem a jejim hlavním výrobním programem je výroba cementů a maltovinových pojiv. Dlouholetá tradice, vysoká kvalita, servis a individuální přístup k zákazníkům řadí Cement Hranice k nejmodernějším producentům kvalitních stavebních materiálů ve svém regionu. Důkazem jsou důležité stavby v tuzemsku, ale i v zahraničí, které byly a jsou stavěny z hranického cementu již více než 50 let.

Provoz v hranické cementárně byl zahájen v dubnu roku 1954 s roční kapacitou 114 000 tun slinku. Postupně se denní kapacita zvyšovala na produkci 3 000 tun slinku, ze kterého dnes namíláme portlandské cementy, portlandské cementy s vápencem, vysokopecní cementy a dále ucelenou škálu maltovinových pojiv.

Výrobní zařízení Cement Hranice, akciová společnost, prošlo v letech 1987 – 1992 rozsáhlou modernizací, díky níž se hranický závod v 90. letech zařadil mezi nejmodernější cementářské technologie v Evropě. Slinek je dnes vyráběn výrazně efektivnějším způsobem. Mimo ekonomické a kvalitativní aspekty bylo při modernizaci cementárny pamatováno na ekologii výroby. Odprašovací zařízení v nákladu přes 150 mil. Kč, které bylo při velké modernizaci nainstalováno, významně snížilo produkci emisí. Použitá technologie třístupňového výpalu slinku s předkalcinací podstatně snížila emise oxidů dusíku a síry. Veškeré škodliviny jsou měřeny spolehlivými přístroji a hodnoty přenášeny do programu řídícího systému, který v případě překročení povolených hodnot ihned vyřadí zařízení z provozu.

Cement Hranice, akciová společnost držitelem Certifikátu Integrovaného systému řízení dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

UNIMALT tř.14 25 kg (50ks/paleta)

UNIMALT tř.14 25 kg (50ks/paleta)

Unimalt 14 je cement pro zdění MC 12,5, vyrobený semletím...
89,49 Kč
UNICEMENT CEM II/B-LL 32,5 R Portlandský cement  25kg folie

UNICEMENT CEM II/B-LL 32,5 R Portlandský cement 25kg folie

Proti portlanským cementům nevyžaduje tento typ cementu zvýšené množství...
77,54 Kč