Menu
Menu

Cembrit

Jako jeden z předních evropských výrobců vláknocementu v Evropě Cembrit nabízí široký sortiment kvalitních a odolných výrobků i kompletních systémů pro střechy i fasády domů.

Cembrit

Cembrit

Cembrit slaví 100 let

Kulaté výročí výrobního závodu v Šumperku

100. výročí výstavby závodu v Šumperku je významnou příležitostí k ohlédnutí se zpět a objektivnímu hodnocení jednotlivých historických etap. 

Řada změn vlastnických vztahů, na než navazovaly logicky i změny ve strategii podnikání, následované změnami výrobního sortimentu a potřebných technologických zařízení, budov a podpůrných provozů, byly vždy novou příležitostí pro všechny generace k vybudování pevných základů firmy - jako odkazu těm budoucím. S hrdostí lze konstatovat, že i naše generace v posledních 25 letech významně přispěla k rozvoji závodu a realizovala jedny z nejhodnotnějších investic za celé období. 

Kompletní konverze výrobního programu na bezazbestovou výrobu byla financována v počátku z vlastních zdrojů, půjček a později s přispěním hlavních dánských akcionářů. Poslední investice do navýšení výrobních kapacit upevnila naši pozici v rámci skupiny Cembrit Holding A/S.

Co do objemu technických jednotek výroby, ekonomické efektivnosti a produktivity šumperskému závodu patří jedno z předních míst.

Výrobní hala (1923)

Ohlédnutí za historií

Zahájení výroby azbestocementové krytiny v Šumperku před 100 lety předcházela prudká expanze tohoto odvětví zvláště v Evropě a celkově velká poptávka trhu po stavebních materiálech.

Rovněž oblast Šumperska v té době procházela řadou významných změn, realizovala se řada investic do rozvoje průmyslu převážně textilního, řemesel i stavebnictví. V této době vzniklo mnoho podniků v souvisejících oborech např. výrobna tkalcovských stavů, potravinářského zařízení, parní pily, cihelny, továrna na hliněné zboží a také firma Zenit - náš předchůdce. Industrializace v českých zemích ve druhé polovině 19. a počátkem 20. století vyvolala potřebu rozsáhlých stavebních prací a tím kladla vysoké nároky na stavební materiály, zvlášť na kvalitu, na rozmanitost, nové stavební prvky a krytiny.

Této konjunktury využil podnikavý šumperský stavitel František Hloch a v roce 1908 si dal patentovat u tehdejšího patentového úřadu ve Vídni zařízení na výrobu umělého kamene, v němž bylo možno pojit cement a vápno s vláknitými látkami, např. s azbestem. Další informace o patentu nejsou známy, pouze fakt, že od počátku čelil námitkám a později i soudnímu sporu o přiznání priority.

Dne 17. července 1909 zažádal František Hloch u tehdejšího šumperského okresního hejtmanství o povolení ke stavbě továrny za šumperským nádražím, tedy v místech, kde stojí závod dodnes. Žádost byla poměrně rychle vyřízena, již v srpnu dostal F. Hloch stavební povolení a v únoru roku 1910 zahájil výrobu v Závodech na výrobu azbestové břidlice ZENIT v Šumperku.

Nutno ovšem říct, že šlo o výrobu poměrně omezenou, spíš větší dílnu, neboť živnostenské oprávnění znělo zprvu na výrobu krytiny a v roce 1911 bylo rozšířeno i na obchod s cementem a živnost pokrývačskou. V následujících letech byl závod díky tomu, že členy společnosti se stala řada šumperských továrníků a bohatých měšťanů, postupně rozšiřován do skutečné tovární podoby: byly vybudovány skladištní prostory, rozšířena strojovna, vedle parní lokomotivy byl postaven i parní stroj pro vytápění závodu.

Sítárna (1923)

I přes počáteční nesnáze přežil výrobní závod v Šumperku 1. světovou válku, světovou krizi i 2. světovou válku na jejímž konci byl závod poškozen několika dělovými granáty a palbou z kulometů. Přesto již v říjnu roku 1945 pracovalo v závodě 180 dělníků.

Důležitým mezníkem v historii Výrobního závodu v Šumperku byl přechod na bezazbestovou technologii na následná úplná eliminace azbestu z výrobků při zachování užitných i aplikačních vlastností. Tato bezazbestová řada výrobků byla kryta patentovou ochranou registrovanou pod autorským osvědčením č.262 361 ze dne 20. června 1990. Vývoj byl dokončen plnou náhradou azbestových vláken v požárně odolných deskách, známých pod obchodním názvem DEKALIT P, s využitím vláknitých křemičitých přísad a kaolínu. Tyto lehčené deskové materiály našly využití pro obklady stěn v interiérech, požárně odolné podhledy, požárně odolné obklady ocelových konstrukcí nebo jako výplně otvorů, klapek, dveří případně jako dělící segmenty kabelových rozvodů.

Ruční zvlňování (1955)

Zvláštní kapitolou v životě firmy i celého moravského regionu byla povodeň v červenci roku 1997. Přihnala se bez varování jako následek nezvykle velkého množství dlouhotrvajících srážek a zaplavila během několika hodin doslova celý region. Už na ranní směně 6. července 1997 byly zaplaveny částečně skladové haly a část výrobních prostor. I když se provedla některá dodatečná opatření na zamezení vzniku škod, došlo k opakovanému navyšování vodní hladiny ze směru toku řeky Desná. V následujícím dnu povolila část železničního svršku dráhy Šumperk – Olomouc a došlo k celkovému zaplavení objektu. Voda sice rychle opadla, ale škody na zboží, zásobách surovin a majetku byly v řádech desítek milionů Kč. Výroba v závodě byla poměrně rychle obnovena za pomoci pracovníků z Berouna a firem, které povodní neutrpěly. Dne 8. srpna 1997 byl spuštěn zkušební provoz a dokončeny veškeré montáže. Následky ničivého vodního živlu byly odstraňovány ještě celý následující rok. Díky komplexní pojistné ochraně našich majitelů firma neutrpěla finanční ztráty. Podobná situace se opakovala v Berouně v roce 2002. Tehdy bylo rozhodnuto vybudovat protipovodňová opatření v obou výrobních závodech.

Letecký pohled na závod (1995)

Výrobní závod v Šumperku pracuje v souladu s integrovaným systém managementu jakosti ISO 9001 a enviromentálního managementu ISO 14001.

Zboží od dodavatele Cembrit můžete poptat - zde

Výprodej
Odvětrávací hlavice Cembrit LG 200 600x300 mm grafit

Odvětrávací hlavice Cembrit LG 200 600x300 mm grafit

Větrací hlavice LG 200 ve tvaru krytiny obdélník k větrání střešního...
883,30 Kč
Detail
Výprodej
Střešní krytina Cembrit Dánský obdélník Betternit červená

Střešní krytina Cembrit Dánský obdélník Betternit červená

Vláknocementová střešní krytina na bázi cementu, buničiny a umělých vláken.
70,13 Kč
Detail
Výprodej
Střešní krytina Cembrit Dánský obdélník Betternit grafit

Střešní krytina Cembrit Dánský obdélník Betternit grafit

Vláknocementová střešní krytina na bázi cementu, buničiny a umělých vláken.
69,02 Kč
Detail
Výprodej
Odvětrávací hlavice Cembrit Oriko 600x300 mm černá

Odvětrávací hlavice Cembrit Oriko 600x300 mm černá

Větrací hlavice Cembrit Oriko ve tvaru krytiny obdélník k větrání...
523,33 Kč
Detail
Výprodej
Střešní krytina Cembrit Česká šablona Betternit černá

Střešní krytina Cembrit Česká šablona Betternit černá

Vláknocementová střešní krytina na bázi cementu, buničiny a umělých vláken.
44,53 Kč
Detail
Výprodej
Střešní krytina Cembrit Dánský obdélník Betternit černá

Střešní krytina Cembrit Dánský obdélník Betternit černá

Vláknocementová střešní krytina na bázi cementu, buničiny a umělých vláken.
69,02 Kč
Detail
Výprodej
Lopatka sněhového zachytávače Cembrit 250x85 mm červená

Lopatka sněhového zachytávače Cembrit 250x85 mm červená

Lopatka sněhového zachytávače Cembrit, červená. 
151,25 Kč
Detail
Výprodej
Vláknocementová střešní krytina Cembrit Anglický obdelník - Betternit 600x300mm černá

Vláknocementová střešní krytina Cembrit Anglický obdelník - Betternit 600x300mm černá

Vláknocementová střešní krytina Anglický obdélník je výrobek na bázi...
34,49 Kč
Detail
Výprodej
Odvětrávací hlavice Cembrit LG 200 400x400 mm červená

Odvětrávací hlavice Cembrit LG 200 400x400 mm červená

Větrací hlavice LG 200 ve tvaru krytiny Česká šablona k větrání...
637,86 Kč
Detail