Menu
Menu

CARMEUSE

Přední výrobce vápna, hydrátu, vysokoprocentního vápence a mletého vápencového kameniva.

CARMEUSE

S více než 150-letými zkušenostmi je společnost Carmeuse předním výrobcem vysoce kalcitického a dolomitického vápna, vysokoprocentního vápence a mletého vápencového kameniva, které jsou důležitou součástí různých průmyslových procesů v oblasti ocelářství, energetiky, životního prostředí a stavebnictví.

Významná data v historii společnosti;

  • 30.7.2002      vlastníkem Českomoravského vápna se stává Bohemian Lime B.V., dceřiná společnost Carmeuse
  • 15.1.2004     změna názvu Českomoravské vápno na CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o.
  • 31.12.2004   ukončen provoz Vápenky Mikulov, rekultivace pozemku dokončena v roce 2006
  • 8.3.2005        CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. se podle smlouvy o fúzi stává nástupnickou společností Vápenky Prachovice
  • 1.3.2013       vlastnictví společnosti prochází na Carmeuse Nederland B.V. člena skupiny Carmeuse

Společnost CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. ve svých dvou závodech, v Mokré a Prachovicích, navazuje na tradici zpracování vápence a výroby vápna.

Výrobní program je orientován na produkci upravených a mletých vápenců, vápna kusového, mletého a hydratovaného. Výrobní sortiment doplňují též směsi na báze vápna.

Uvedené výrobky nacházejí uplatnění v různých oblastech každodenního života. Jsou surovinou pro metalurgii, stavebnictví a výrobu stavebních hmot, průmysl chemický a farmaceutický, výrobu skla, atd. Jsou důležité pro zemědělství, potravinářství a zdravotnictví, v průmyslu keramickém i petrochemickém. Stále větší podíl vápenců a vápen směřuje do ochrany životního prostředí a dopéče o krajinu. Slouží především pro čistění odpadních vod, k úpravě kalů a odpadů, pro úpravu pitné a průmyslové vody, k odsiřování a čistění spalin, pro neutralizaci a vápnění lesních a polních půd. V současné době se mletý vápenec a vápno používají také k odsiřování spalin v tepelných elektrárnách.

Společnost CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. se zaměřuje na kvalitativní uspokojování  potřeb svých zákazníků, a proto je držitelem certifikátu kvality ČSN EN ISO 9001:2009 v oblasti výroba a dodávání kusových vápenců, mletých vápenců, vápna a vápenného hydrátu.