Menu
Menu

BIOPOL PAINTS

BIOPOL PAINTS

VÝROBNÍ ZAMĚŘENÍ A STRATEGIE NAŠÍ FIRMY

 Vývoj ,výroba i kvalita barev je založena na uplatňování certifikovaného systému řízení jakosti firmy (SMJ). Moderní SMJ jsme vybudovali a zavedli během roku 2000 na základě tehdy platné normy ČSN EN ISO 9001:2001. Certifikační orgán 3009 (VUPS Praha) podrobil SMJ BIOPOL auditu a udělil první certifikát  dne 7.11.2001. Poslední úplný audit SMJ firmy se konal dne 7.12.2010, tato komplexní kontrola prověřila kromě komplexní funkčnosti systému i jeho soulad se zásadami  novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2009.

V tomto systému řízení firmy jsou samozřejmě implementovány zákonné předpisy a normy, které předmět činnosti vymezují po právní, technické i obchodní stránce. Jedná se zejména o posuzování a klasifikaci vlastních výrobků jako směsí chemických látek a dále průkaz shody vlastností těchto produktů s harmonizovanými evropskými předpisy a normami.


BIOPOL paints, s.r.o od svého vzniku dále prohlubuje svoji činnost ve vývoji a výrobě nátěrových hmot. Z původních dvou základních výrobků dodávaných na trh v roce 1991 byla naše nabídka rozšířena na současných přibližně 35 základních druhů nátěrových hmot, které doplňujeme ještě dalšími materiály se speciálním technickým zaměřením. 

Již od roku 1993 na základě získaných aplikačních zkušeností a za přispění externích expertů směřuje naše úsilí k postupnému vývoji technologicky náročnějších nátěrových hmot se speciálnějším zaměřením, které navíc ctí současné přísné požadavky ekologické šetrnosti.
 
V poslední době - na přelomu první a druhé dekády 21.století -  se na usměrňování konečných vlastností našich nátěrových hmot stále více podepisují evropské harmonizované normy. Blíže jsou tyto záměry rozpracovávány v Konkrétních cílech obchodní politiky a jakosti na příslušné dvouletí. 

Aktuální produkce BIOPOL paints je již opravdu schopna pokrýt široké pole nároků na ochranné povlaky a sanaci porušených plášťů různých stavebních konstrukcí.

Prezentace pro stavebnictví je v těchto hlavních skupinách:

  • Antikorozní ochrana (zaměřeno na komplexní účinnost ONS),
  • Ochrana savých, zejména silikátových, vnějších plášťů staveb vč. střešních krytin,
  • Opravy a preventivní ochranné povlaky na plochých střechách včetně užití na tvrdé PUR pěny,
  • Ochrana dřeva,
  • Povlakové materiály pro speciální expozice – zejména vysoké teploty, NH pro styk  s pitnou vodou a potravinami, ….
  • Speciální NH na beton, …

  
Pro některé typické situace v profesionální sféře jsou pro aplikátory i projektanty vypracovány vzorové příklady týkající se volby a provádění ochranných i zkrášlujících organických povlaků. Tato dokumentace je individualizována s ohledem na druh a stav podkladu, agresivitě prostředí, možnostem aplikátora, požadované životnosti a třeba i k zásadám dohodnutých konkrétních technických norem.
 
Uživatelské zaměření nátěrových hmot BIOPOL paints, s.r.o. nesměřuje pouze do stavebnictví, ale stejně i do komunální a „HOBBY“ sféry, zemědělství a stále více do strojírenství i opravárenské sféry.