Menu
Menu

BARVY A LAKY TELURIA

BARVY A LAKY TELURIA

BARVY A LAKY TELURIA, s r.o. je moderní společnost, která vyrábí nátěrové hmoty podle nejnovějších technických i ekologických standardů. Společnost působí v Asociaci výrobců nátěrových hmot, od roku 2002 měla certifikovaný systém QMS podle ISO 9001 a od roku 2014 má certifikovaný integrovaný systém QMS a EMS podle ISO 9001/14001.

Tradice a zkušenost

V roce 1910 kupuje inženýr chemie Bohumír Jeřábek mlýn na řece Svitavě v obci Skrchov a zakládá společnost TELURIA – LETOVICE, Továrna barev a laků. Předmětem činnosti je dolování surovin, jejich zpracování do zemitých a krášlených barev. V meziválečném období sortiment tvoří: práškové barvy FIX FASADIN, omítkové barvy STABILIT, krycí běloba POLAR BLANC, cementové a zemité barvy, oxidy železa, barvy pro klíh, vápno a olej. V roce 1948 je společnost zestátněna a posléze se stává součástí národního podniku BARVY A LAKY. Výrobní program se zásadně mění v 70. letech se zavedením malířské barvy REMAL. Krátce poté přichází podlahové lepidlo UNIFLEX a na přelomu 90. let jsou uvedeny na trh fasádní barvy. V roce 1993 je společnost privatizována a vrací se k původnímu jménu Teluria. V nových podmínkách se intenzivně buduje prodejní síť a rozšiřuje výrobní program. Klíčová změna přichází v roce 2003, kdy společnost získávají BARVY A LAKY HOSTIVAŘ. Dochází k ideálnímu propojení výrobkových řad a podstatnému posílení pozice firmy na trhu. Díky mateřské organizaci a její dceřiné společnosti BAL SLOVAKIA se s našimi výrobky můžete setkat v celé řadě obchodních řetězců, u partnerských prodejců a distributorů, v síti prodejen KOUZLO BAREV A DROGERIE a BAREVNÝ RÁJ. V zahraničním obchodu navazujeme na dobré jméno Telurie a letitou spolupráci s partnery v Litvě, Moldávii a Bulharsku. Od roku 2007 zajišťujeme prodej na území Polska vlastní dceřinou společností BAL TELURIA POLSKA.

Dynamika a rozvoj

Přelom ve vývoji nastává se zahájením činnosti provozu na výrobu syntetických nátěrových hmot v roce 2008. Svého druhu jedna z nejmodernějších technologií je postavena na jednoduchosti a opakovatelnosti s cílem uspokojit nejrůznější potřeby zákazníků. Energetickou úspornost zajišťuje zpětné využívání odpadního tepla, k omezení emisí těkavých rozpouštědel slouží jednotka regenerativní termické oxidace. Mezi nejzajímavější a nejvíce se rozvíjející sortiment patří výrobky pro průmyslové užití založené na tónovacím systému HOSTEMIX odvozeném od „in plant“ verze v srdci provozu. Na podzim roku 2009 zahajujeme vychystávání z expedičního skladu v Jevíčku s kapacitou 3000 paletových míst a společnost se změnou názvu a loga přihlásila k mateřské firmě.

Kvalita a inovace

Společnost BARVY A LAKY TELURIA je moderní společností, která využívá 100 let zkušeností s výrobou a prodejem barev a laků pro průmyslové uživatele, profesionální malíře a malospotřebitelský trh. Kvalitu našich výrobků a procesů zajišťuje dlouholetý systém jakosti, jehož základem je od roku 2002 certifikát ISO 9001. Část produkce také nese označení Ekologicky šetrný výrobek. Současný sortiment zahrnuje malířské a fasádní barvy, omítky, stěrky, laky, lazury, základní barvy a emaily, různá napouštědla a speciální přípravky, lepidla a mnoho dalších materiálů. Mezi nejznámější značky na trhu patří: REMAL, LAZUROL, INDUSTROL, BARLET, PRAGOPRIMER, FORMEX, HOSTAGRUND, BAKRYLEX, FEST-B, RADBAL a UNIFLEX. Při vývoji výrobků spolupracují naši technici s celou řadou světově známých společností. Výrobky jsou certifikovány ve státem akreditovaných zkušebnách a mnoho z nich nese osvědčení o šetrnosti k životnímu prostředí. Technologický vývoj postupuje nejrychleji v oblasti tónování, kde firma disponuje originálním systémem TELURMIX zaměřeným na malířské a fasádní barvy, systémem HOSTEMIX pro průmyslové barvy na kov a hobby systémem RAINBOW. Prostřednictvím tónovacích center si můžete vybrat naše výrobky v odstínech dle svého přání.