Menu
Menu

Nopová fólie: k čemu se používá a jak ji správně namontovat

IZOMAT stavebniny s.r.o.
IZOMAT - Nopová fólie: k čemu se používá a jak ji správně namontovat

Nopové fólie se používají při sanaci vlhkého zdiva i výstavbě zelené střechy. Víte, jaké typy nopových fólií existují a jak postupovat při montáži?

Pokud vás čeká sanace vlhkého zdiva, nebo třeba plánujete realizaci zelené střechy, měli byste znát vlastnosti a způsoby využití nopové fólie. Jedná se o speciální typ hydroizolačního materiálu, který zvyšuje ochranu před pronikáním vlhkosti do konstrukcí staveb a zajišťuje i jejich odvětrávání. Nedělejte zbytečné chyby při výběru nopových fólií ani při jejich montáži. Přečtěte si, jaké typy existují, k čemu se používají a jak správně postupovat při jejich instalaci.

Pokud byste na střeše chtěli pěstovat rostliny, nezapomeňte na instalaci nopové folie. Ochrání vaši stavbu před vlhkostí.

 

Nopovou fólii poznáte podle prolisů – „nopů“

V dlouhé řadě moderních hydroizolačních materiálů poznáte nopové fólie na první pohled. Mají výrazné prolisy kuželového nebo hvězdicového tvaru, které při výrobě vznikají tvarováním rovných fólií. Vyrábí se z vysokohutního polyethylenu (HDPE) černé, šedé nebo hnědé barvy. Tento materiál vyniká dobrými mechanickými vlastnostmi i chemickou odolností. Spolehlivě odolává prorůstání kořenů, množení bakterií nebo tvoření plísní.

Životnost nopových fólií se udává v řádu desítek let, a tak dlouhodobě zajistí spolehlivou ochranu před vlhkostí a dalšími vlivy (slouží i jako ochrana proti průniku radonu). Protože však může dojít k mechanickému poškození a napojování jednotlivých dílů není dokonalé, nevyužívá se jako hlavní hydroizolační vrstva.

 

Základní rozdělení nopových fólií

Na trhu narazíte na různé typy nopových fólií, které se liší velikostí, pevnostní v tlaku nebo výškou a tlakem nopů. Běžné typy fólií mají prolisy ve tvaru komolého kuželu, mnozí výrobci však upřednostňují nopy hvězdicového tvaru. Ty lépe odolávají deformacím při montáži a snižují riziko mechanického poškození. Podle způsobu použití se pak fólie rozdělují na typy s perforací, bez perforace, s mřížkou a nakašírovanou textilií.

Nopové fólie bez perforace

Základní typem jsou nopové fólie bez perforace, které zabraňují prostupu vlhkosti i vody do stavebních konstrukcí. Protože oddělují stavbu od vlhkého prostředí, využívají se k izolování teras, balkonů nebo k sanaci historických a starých budov. Jsou důležitou součástí drenážních systémů a u novostaveb slouží jako mechanická ochrana hlavní izolační vrstvy (např. asfaltových pásů). Fólie se instalují tak, aby nopy směřovaly ke stěně. Vznikne tak ventilační vrstva, která zajistí přirozené odvětrávání.

 

 

Nopová folie zabrání průniku vlhkosti i radonu. Využijete ji při rekonstrukci i nových výstavbách.

 

 

Nopové fólie s perforací

Specifickým typem nopových fólií jsou ty s perforací. Protože mají po celé ploše vytvořené malé otvory, nezabraňují prostupu vody a vlhkosti skrz materiál. Používají se zejména při stavbě zelených střech, kde regulují množství vody a její přebytek na hydroizolaci odvádí do svodu. Perforování nopových fólií zabraňuje přemokření spodní vrstvy, a tedy i uhnívání rostlin, které jsou součástí zelené střechy. Protože mají nopové fólie s perforací větší drenážní schopnost, používají se i pro sanaci extrémně vlhkých konstrukcí.

Nopové fólie s mřížkou

V místech, kde je třeba hydroizolační fólii překrýt omítkou, se používají nopové fólie s mřížkou. Uplatňují se při sanaci vnitřních prostorů budov, kde slouží jako výztužná a separační vrstva pod nové omítky aplikované na vlhké zdivo. Mřížka zajistí jednoduchou aplikaci nové omítky a její dobrou přídržnost.

 

Nopové fólie s nakašírovanou textilií

Posledním typem nopových fólií je varianta s nakašírovanou textilií. Zabraňuje zanášení drenážní vrstvy odplavovaným substrátem a jinými nečistotami. Používá se u zelených střech, kde slouží jako hydroakumulační či drenážní vrstva.

 

Jak postupovat při montáži nopové fólie

Nejčastěji se nopové fólie používají při sanaci vlhkého zdiva starých domů, které nemají funkční hydroizolační vrstvu. Nejprve se provede výkop do hloubky základové spáry, následně se pokládá nopová fólie od základů směrem nahoru k obvodové stěně. Důležité je pokládat fólii tak, aby vystouplé nopy směřovaly ke stěně, a vytvořily mikroventilační vrstvu. Ke stěně se fólie kotví pomocí speciálních hřebíků vybavených podložkou.

Při montáži nopových fólií je důležité věnovat pozornost pečlivému napojování jednotlivých pásů. Přesah dvou fólií musí být minimálně 20 cm, k napojování nesmí docházet na rohu budovy. Výkop u základů se po montáží zasype zeminou či kamenivem. Ve vrchní části se nopová fólie neutěsňuje, aby mohla konstrukce dýchat.  Fólii je potřeba překrýt zakončovacími lištami, které se ke zdivu upevňují vruty.

 

Nejčastější chyby při montáži nopové fólie

Instalace nopových fólií je snadná, a tak se do ní můžete pustit i svépomocí. Aby však byla hydroizolační vrstva dlouhodobě funkční, je důležité dodržet správný technologický postup montáže. Mezi nejčastější chyby při instalaci patří:

 

Montáž na nesoudržný nebo nerovný podklad

I když je nopová fólie pevná, při montáži může dojít k jejímu mechanickému poškození. K natržení fólií dochází zpravidla v místech s ostrými výstupky nebo hrudkami stavebního materiálu. Před montáží je proto důležité podkladovou vrstvu vyrovnat a zapravit. Jsou-li základy stavby nepravidelné, srovnejte je zdicí maltou.

Potřebujete srovnat základ stavby, aby folie plnila co nejlepš účel? Použijte zdicí maltu a zapravte nerovnosti.

 

Špatné směřování nopů

Cílem nopové fólie je vytvoření mikroventilace mezi zdivem a zeminou. Proto je důležité fólii instalovat tak, aby vystouplé části směřovaly ke stěnám. Při montáži opačným směrem nevznikne vzduchová mezera a budova nebude dýchat.

 

Nevhodný výběr velikosti nopů

Různé typy nopových fólií se liší velikostí výlisků. Zejména v případě extrémní vlhkosti stavby je potřeba zvolit delší nopy, které vytvoří větší vzduchovou kapsu a umožní lepší odvětrávání. Pro sanaci zdiva u starších domů jsou dostačující fólie s 8mm nopy, k odvlhčení kostelů či historických budov je však potřeba zvolit typ s delšími výlisky.

 

Absence krycí lišty

Krycí lišta, pod kterou se fólie kotvené na zdivu zasouvají, neplní jen estetickou, ale také ochrannou funkci. Pokud na montáž krycí lišty zapomenete, může po čase dojít k ucpání a zanesení prostoru pod fólií. Ventilační účinek pak bude mnohem nižší.

 

Zasypání fólie velkým množstvím zeminy či štěrku

Výkop kolem základů je po montáži fólií potřeba zasypat hlínou či štěrkem. Zasypávání však musí být postupné – v opačném případě může dojít k uvolnění kotvicích prvků a vytržení fólie ze zdiva. Výkop proto zasypávejte opatrně a v menším množství, aby nedošlo k mechanickému poškození kotev či samotné fólie.

Hydroizolační vrstva je důležitá v případě rekonstrukcí i novostaveb. Díky nopové fólii bude vaše stavba chráněna před pronikáním vlhkosti a i radonu. Různé typy izolačních fólií zakoupíte online i v provozovnách stavebnin Izomat, kde vám pomohou s výběrem a výpočtem potřebného množství.

Zdroj fotografií: Depositphotos, Izomat