Menu
Menu

Naše služby

Obchodní korporace IZOMAT stavebniny s. r. o. v duchu své obchodní filosofie „Stavíme na znalostech“ poskytuje svým zákazníkům vedle konkurenceschopných obchodních podmínek též zajímavé a potřebné služby:

 

 • dílna v Havlíčkově Brodě je vybavená 4 m ohýbačkou             
 • dílna v Táboře je vybavená 6 m ohýbačkou 
 • dílna v Českých Budějovicích je vybavená 4 m ohýbačkou 
 • dílna v Rokycanech je vybavená 4 m ohýbačkou                                             
 • přítlačná čelist je ovládána manuálně zepředu stroje pomocí madla
 • dílna je v zimních měsících vytápěná
 • realizačním firmám nabízíme pronájem klempířské dílny

Nabízíme široký výběr plechů, svitků:

 • plechy bez povrchové úpravy: pozink, aluzinek, měď
 • barevné plechy
 • svitky: černý, hnědý, tmavě červený, tmavě šedý
 • okapový systém černý, hnědý, tmavě červený, tmavě šedý

Nejčastěji ohýbané výrobky:

závětrná lišta, úžlabí, parapet, lemování ke zdi, atiky, okapnice, stříšky, krycí lišty, dilatační lišty a mnoho dalších prvků dle vašich požadavků...

IZOMAT stavebniny s.r.o.

Moderní stavění je založeno na velké míře mechanizace procesů na stavbách. Zajišťujeme pronájem šikmých žebříkových výtahů, zásobníků na suché maltové směsi, čerpadel, kontinuálních míchaček a strojních omítaček pro dopravu a zpracování SOMS a dalších typů stavební mechanizace.

výtah gedazásobovací silostrojní omítačkasilo mobmíchačka

Pobočky s pronájmem stavební mechanizace

Katalog IZOMAT půjčovna

Ceník pronájmu strojů IZOMAT

IZOMAT stavebniny s.r.o.

nákládání zboží

Na mnoha stavbách bývá velkým problémem skládání stavebního materiálu z nákladních vozidel a přesun na místo zpracování. V rámci našich služeb standardně nabízíme dopravu objednaného materiálu na místo určení. Automobily s hydraulickou rukou umožňují nejen vykládku materiálu z vozidla, ale též jeho uložení do vzdálenosti až 9 m a výšky až 10m.

Pobočky s možností dopravy a skládání materiálu

IZOMAT stavebniny s.r.o.

prezentace

Pro naše partnery a zájemce z řad veřejnosti provádíme odborné semináře a školící a předváděcí akce, které slouží k získání nových znalostí a seznámení se s novinkami ze stavebnictví. Ve spolupráci s výrobci organizujeme prohlídky výrobních závodů.

Kontaktujte naši zákaznickou linku 272 690 388.

IZOMAT stavebniny s.r.o.

nákres domu

Kvalitní provádění staveb vyžaduje dodržování technologických postupů a správné řešení detailů. Zajišťujeme odbornou pomoc při založení obvodového zdiva cihelných nebo pórobetonových systémů, odborné konzultace na stavbě a zpracování posudků nebo expertiz.

Kontaktujte naši zákaznickou linku 272 690 388.

IZOMAT stavebniny s.r.o.

papír s předpisy

Jako distributor stavebních výrobků poskytujeme ujištění o vydání prohlášení o shodě jednotlivými výrobci dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 sb. v platném znění, kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Svým zákazníkům ve spolupráci s jednotlivými výrobci zajišťujeme technické listy stavebních materiálů, konstrukční řešení různých  detailů a informační servis týkající se změn v sortimentu, cen, prodejních akcí a obchodních a dodacích podmínek.

Pobočky s technickým poradenstvím

IZOMAT stavebniny s.r.o.

podání ruky

Díky dobré obchodní spolupráci s velkým počtem realizačních firem jsme schopni pomoci při výběru vhodné stavební firmy nebo subdodavatele pro část stavby. Jedná se jak o univerzální stavební firmy, tak též o specialisty na pokládku dlažby, provádění litých podlah, hydroizolací, montáž sádrokartonových systémů, střech, zateplení fasád a jiných profesí.

Kontaktujte naši zákaznickou linku 272 690 388.

IZOMAT stavebniny s.r.o.

materiál

Stavební materiály ve svém širokém sortimentu umožňují různá řešení stavby. Při volbě vhodné varianty je nutné přihlédnout k parametrům, kvalitě, vzhledu a často též ceně jednotlivých prvků. Nabídneme varianty a doporučíme vhodné řešení. Velké množství prvků rádi předvedeme v našich stavebninách.

Kontaktujte naši zákaznickou linku 272 690 388.

IZOMAT stavebniny s.r.o.

cenové kalkulace

Cena je důležitým hlediskem při plánování i realizaci každé stavby. Jsme připraveni sdělit prodejní cenu nebo zpracovat cenovou nabídku na dodání jednotlivých materiálů nebo celého konstrukčního systému. U jednodušších zakázek lze dohodnout ocenění celé stavby.

Kontaktujte naši zákaznickou linku 272 690 388.

IZOMAT stavebniny s.r.o.