Menu
Menu

Jádrová omítka Baumit Primo L 25 kg

Strojní lehčená jádrová omítka pro exteriér a interiér. Více informací
Číslo výrobku: 344906
Výrobce:
Jádrová omítka Baumit Primo L 25 kg Jádrová omítka Baumit Primo L 25 kg
ks
169,40 Kč
Celkem s DPH:
Sleva -20 %
211,75 Kč
169,40 Kč
 / ks
140,00 Kč bez DPH
Vyzvednout na prodejně
Na objednávku
0 ks okamžitě k dispozici

Jádrová omítka Baumit Primo L 25 kg

Vápenocementová strojově zpracovatelná lehčená jádrová omítka pro exteriéry i interiéry.

 • Ideální řešení pro tepelně izolační zdivo
 • Vysoká vydatnost, lehká na lati
 • Šetrná ke strojnímu vybavení

Minerální vápenocementová omítka, paropropustná, elastická, vhodná i pro omítání vysoce tepelně izolačního zdiva.

Příprava podkladu

V exteriéru i interiéru je třeba použít cementový podhoz. Technologická přestávka min. 3 dny. V interiéru při nanášení na podklad z pálených keramických cihel se podhoz nevyžaduje. Podklad důkladně navlhčete a zpracovávejte ve dvou vrstvách, s nanášením druhé vrstvy na čerstvý, avšak zavadlý podklad.

Zpracování

Spáry ve zdivu, elektrické a instalační drážky, apod. je potřebné v dostatečném předstihu před omítáním zaplnit vhodným materiálem. Při zdění z různých materiálů, při dozdívkách z jiných zdicích materiálů nebo u velkoplošných stropních konstrukcí je třeba v omítce zhotovit proříznutím pracovní spáru až na podklad. Překlady nebo přechody různých materiálů vyztužit Armovací sítí pro omítky. Několik hodin před omítáním, s cílem jednoduššího zpracování, osadit na všech krajích a rozích rohové omítkové profily, resp. na plochách omítníky. Kovové prvky z důvodu ohrožení korozí je potřebné chránit trvalým antikorozním nátěrem. V případě potřeby podklad nejdříve navlhčit (nesmí být na povrchu vytvořen vodní film), následně nanést omítacím strojem omítku ve tvaru housenky.
Tloušťka jedné vrstvy je max. 25 mm, při větších tloušťkách omítky se doporučuje dvouvrstvé zpracování s nanášením druhé vrstvy na čerstvý, avšak zavadlý podklad. Nanesenou omítku zarovnat a stáhnout hliníkovou latí (h – profil) do roviny. Použití plošné výztuže nedokáže s úplnou jistotou zabránit tvorbě trhlin, avšak toto opatření riziko výrazně snižuje. Rozpracovanou plochu je nutné dokončit vždy v rámci jedné pracovní směny. Před nanesením dalších materiálů musí být dodržena technologická přestávka: 10 dní na 10 mm tloušťky omítky.

Teplota vzduchu, materiálu ani podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou nepříznivě ovlivnit zrání a vlastnosti omítky. Zabránit zrychlenému vysychání. Čerstvě omítnuté plochy udržovat po 2 dny ve vlhkém stavu. Přímé vyhřívání omítky není dovoleno. Nedoporučuje se používat v soklových oblastech a v dosahu odstřikující vody. Při použití vyhřívacího zařízení, především plynových ohřívačů, je třeba dbát na dostatečné příčné větrání. Nepřimíchávat žádné jiné materiály.

GHS05
GHS07
Nebezpečí
H315 -  Dráždí kůži.
H317 -  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 -  Způsobuje vážné poškození očí.
H335 -  Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • Velikost balení: 25 kg pytel
 • Počet kusů na paletě: 54
 • Spotřeba: cca 12 kg/m²/cm
 • Vydatnost: cca 2,1 m²/pytel při tloušťce 10 mm
 • Spotřeba vody: cca 7,5 l záměsové vody /25 kg suché směsi
 • Zrnitost: 1 mm
 • Velikost palety: 54 pytlů/pal. = 1350kg
 • Min. tloušťka omítky: v interiéru stěna 10 mm, strop 8 mm, v exteriéru 20 mm
 • Max. tloušťka vrstvy: 25 mm
Obal pytel
Značka Baumit
Typ jádrová omítka
Použití exteriér, interiér
Zpracování strojní
Max. tloušťka vrstvy‍ 25 mm
Min. tloušťka vrstvy‍ 8
Zrnitost 1 mm
Hmotnost 25 kg
Informace o ceně
Aktuální prodejní cena po slevě 20 % z ceníkové ceny
140,00 Kč bez DPH za ks
169,40 Kč s DPH za ks
Nejnižší prodejní cena v době 30 dnů před poskytnutím slevy
140,00 Kč bez DPH za ks
169,40 Kč s DPH za ks