Menu
Menu

Izopro eko beton B30 (20kg/bal)

Beton na plochy s požadavky na vysokou pevnost . Více informací
Číslo výrobku: 337199
Výrobce:
Izopro eko beton B30 (20kg/bal) Izopro eko beton B30 (20kg/bal)
KS
92,32 Kč
Celkem s DPH:
92,32 Kč
 / ks
76,30 Kč bez DPH
Vyzvednout na prodejně
Zboži je dostupné na některé z našich poboček, pro nákup vyberte pobočku
Vyzvednutí zdarma
9263 KS okamžitě k dispozici

Izopro eko beton B30 (20kg/bal)

VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ:

  • vhodný pro běžné betonářské práce, včetně stavebních konstrukcí vyžadujících použití armovací výztuže (drobné betonové konstrukce – podpěry, pilíře, překlady, balkónové desky, podlahy apod.), také jako výplň ztraceného bednění
  • určen pro ruční i strojní zpracování
  • beton na plochy s požadavky na vysokou pevnost (podlahy v garážích, skladovacích halách, dílnách, sklepech, vjezdy, chodníky apod.)
  • doporučená aplikační tloušťka při aplikaci na podlahy 30-100 mm (tloušťka vrstvy plovoucích podlah se provádí podle statického výpočtu resp. podle ČSN 74 4505)
GHS05
GHS07
Nebezpečí
H315 -  Dráždí kůži.
H317 -  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 -  Způsobuje vážné poškození očí.
H335 -  Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Typ cementová hmota
Použití interiér a exteriér
Zpracování ruční i strojní
Pevnost v tlaku 30 MPa
Hmotnost 20 kg
Zrnitost 8 mm