Menu
Novinka Akce Výprodej
Menu

VEDAFLOR WS-I, tl. 5,2mm modrozelený 5m2/role

Právě si prohlíží 5 zákazníků.
FLOR natavovací pás z SBS modifikovaného asfaltu. Více informací
378,73 Kč
sleva 24%
Vaše cena s DPH:
287,83 Kč
237,88 Kč bez DPH
Cena za m2

Snažíte se objednat více kusů, než je skladem! Vaše objednávka bude řešena formou poptávky.

M2
Lze koupit pouze po 5 M2.
Na pobočce Centrální sklad - Praha 4 - Hrnčíře momentálně nedostupnéVyberte pobočku pro osobní odběr
Číslo výrobku: 8108
Výrobce: Icopal VedagIcopal Vedag

VEDAFLOR® WS-I modrozelený / mineral je patentovaný FLOR - natavovací pás z SBS modifikovaného asfaltu s pom?d?nou polyesterovou vložkou. Na povrchu pásu proveden b?idli?ný posyp v barv? modrozelené. Poskytuje dlouhodobou ochranu proti pror?stání ko?en? p?i extenzivním i  intenzivním ozelen?ní. Výrobní postup i dohled jsou certifikovány dle DIN EN ISO 9001:2000.

Vlastnosti:

 • ochrana proti pror?stání ko?en?
 • vysoká odolnost v p?emos?ování trhlin
 • trvalá flexibilita
 • spl?uje i p?ísn?jší evropské požární normy

Oblast použití:

VEDAFLOR® WS-I modrozelený se používá jako vrchní vrstva proti pror?stání ko?en? v systému VEDAFLOR® Zelená st?echa. Aplikuje se v min. dvouvrstevní hydroizolaci, kde má funkci ochrany proti pror?stání ko?en?. Je vhodný pro intenzivní i extenzivní ozelen?ní. VEDAFLOR® WS-I mineral musí být zakryt dalšími vrstvami, nap?. vrstvami vegeta?ního souvrství.

 • Zp?sob pokládky:

Zpracování pásu VEDAFLOR® WS-I modrozelený se provádí standardním zp?sobem, plnoplošným natavováním pomocí plynového ho?áku na podkladní vrstvu. P?ekrytí ve švech podélných i ?elních 8 cm. P?i použití VEDAFLOR® WS-I modrozelený je možné provád?t pokládku dalších sou?ástí
skladby pozd?ji. (modrozelený b?idli?ný posyp zabezpe?uje dlouhodobou ochranu v??i UV zá?ení). Pro spolehlivé dosažení plnoplošného natavení se role natavuje najednou, kontinuáln? bez p?erušení, v celé její ší?ce a v jednom nep?erušovaném pracovním postupu po její celé délce, nebo ve dvou
etapách, t.j. od poloviny délky, na každou stranu! Tlak na natavovaný pás se nejlépe vytvo?í p?išlápnutím na roli, do které se vloží tuhá kovová navíjecí trubka ? cca 7 cm. Variantn? lze p?ipustit použití tzv. rozbalova?e rolí, s tím, že plnoplošné natavení, vzhledem k menšímu tlaku na roli, bude pr?b?žn?
kontrolováno. V p?ípad? pochybností o plnoplošném natavení nutno p?ejít na metodu s p?išlápnutím na roli. Viz schéma a foto na str. 2 – dle sm?rnice „abc der Bitumenbahnen“.

 • Zjevné vady ?SN EN 1850 - 1 - žádné nedostatky
 • Délka ?SN EN 1848 - 1 m ≥ 5,0
 • Ší?ka ?SN EN 1848 - 1 m ≥ 1,0
 • P?ímost ?SN EN 1848 - 1 mm/10m ≤ 20 spln?no
 • Tlouš?ka ?SN EN 1849 - 1 mm 5,2 ± 0,2
 • Vodot?snost (metoda B) ?SN EN 1928 kPa ≥ 200
 • Chování p?i vn?jším požáru ?SN EN 13501-5 - Broof (t1) *
 • Reakce na ohe? ?SN EN 13501-1 - t?ída E
 • Propustnost vodní páry ?SN EN 1931 - µ = 20000
 • Tahové vlastnosti: maximální tahová síla podl/p?í? ?SN EN 12311-1 N/50 mm ≥ 1000/1000**
 • Tahové vlastnosti: Protažení podl/p?í? ?SN EN 12311-1 % ≥40/40**
 • Rozm?rová stálost ?SN EN 1107-1 % ≤ 0,5
 • Odolnost proti pror?stání ko?ínk? ?SN EN 13948 - vyhovuje *
 • Ohebnost za nízkých teplot ?SN EN 1109 °C ≤ - 36
 • Odolnost proti stékání p?i zvýšené teplot? ?SN EN 1110 °C ≥+120

Specifikace

Typ modifikovaný pás
Použití vrchní pás
Barva modrozelená
Délka [m] 5
Tloušťka [mm] 5.2
Šířka [m] 1