Menu
Menu

KANALIZACE A DRENÁŽE - ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čistírny odpadních vod jsou optimálním řešením čištění odpadních vod pro rodinné domy v případech, kdy jsou umístěny do komunikace, parkovací plochy nebo pro místa s vysokou hladinou spodní vody.