Menu
Menu

Barva na beton Detecha Izoban béžový 5 kg

Syntetická nátěrová hmota na beton. 100% voděodolná, odolává olejům, roztokům solí, slabým kyselinám a zásadám, krátkodobě motorové naftě. Mechanicky odolná. Snáší trvalé tepelné zatížení do +50°C. Snadno opravitelná jednoduchým přetřením. Více informací
Číslo výrobku: 281146
Výrobce:
Barva na beton Detecha Izoban béžový 5 kg Barva na beton Detecha Izoban béžový 5 kg
KS
1 007,86 Kč
Celkem s DPH:
1 007,86 Kč
 / ks
832,94 Kč bez DPH
Vyzvednout na prodejně
Na objednávku
Vyzvednutí zdarma
0 KS okamžitě k dispozici

Barva na beton Detecha Izoban béžový 5 kg

Vlastnosti

Syntetická nátěrová hmota na beton. 100% voděodolná, odolává olejům, roztokům solí, slabým kyselinám a zásadám, krátkodobě motorové naftě. Mechanicky odolná. Snáší trvalé tepelné zatížení do +50°C. Snadno opravitelná jednoduchým přetřením.
Produkt s výborným poměrem kvality a ceny.

Použití

Venkovní i vnitřní nátěry betonu. Betonové podlahy (garáže, nebytové prostory, sklepy, dílny, balkóny apod.). Betonové bazény, vodní jímky (atest SZÚ Praha), zdivo, omítky. Ocelové nádrže opatřené základním antikorozním nátěrem (např. Fest Primer, Superkov apod.).

Upozornění:
Pochozí za 8 hodin. Napouštění bazénu za 7 dní. Konečné vytvrzení 14 dní až 3 týdny.

GHS02
GHS07
GHS08
GHS09
Nebezpečí
H226 -  Hořlavá kapalina a páry.
H304 -  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H312 -  Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315 -  Dráždí kůži.
H319 -  Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 -  Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 -  Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H362 -  Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H373 -  Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 -  Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Značka Detecha
Typ jednosložková barva
Použití interiér a exteriér
Určení bazén, podlaha
Podklad beton, kov
Vzhled hedvábně lesklý
Barva béžová
Vlastnosti mechanicky odolné, odolné oleji, protiskluzné, voděodolné
Hmotnost 5 kg